dnes je 28.9.2022

Formulář přiznání k silniční dani ke stažení; Daň silniční; VERZE BEZ OMEZENÍ

10.12.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezený formulář přiznání k silniční dani.

Přístupné pro: Plus | Super

Darovací smlouva z daňového hlediskaGarance

10.7.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod je nutné zdůraznit, že od roku 2014 došlo ke zrušení darovací daně a její inkorporaci do daně z příjmů. Daňové aspekty darovací smlouvy tak již budou posuzovány pouze z pohledu daně z příjmů a v souladu se ZDP, protože ZDDP byl k 31. 12. 2013 zrušen.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Následky porušení povinností při správě daníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední část daňového řádu, pokud nepočítáme zrušovací a přechodná ustanovení, se zabývá následky porušení povinností při správě daní. Daňový řád v této části postupně…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Opravné a dozorčí prostředkyGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád rozlišuje opravné a dozorčí prostředky. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání a rozklad, mimořádným opravným prostředkem je pouze návrh na povolení obnovy řízení a dozorčími prostředky jsou nařízení obnovy řízení a nařízení přezkoumání…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vymezení jednotlivých řízeníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád upravuje jednotlivá řízení v rámci správy daní. Konkrétně se jedná o:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňový řádGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 došlo k významné změně v daňovém řízení, zákon o správě daní a poplatků byl nahrazen novým předpisem, a to zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád, DŘ). Jak vyplývá z důvodové zprávy, předložení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní zásady správy daníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní zásady správy daní jsou vymezeny v § 5 až 9 DŘ. Jedná se o tyto zásady:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, odborný konzultantGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristickým znakem daňového řádu je také to, že zavádí řadu nových pojmů a pokouší se sjednotit terminologii v rámci daňového práva.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Průběh řízeníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další část úpravy daňového řádu je věnována samotnému průběhu řízení. Obecně platí, že řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Lhůty, doručování, dokumentaceGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...