dnes je 12.8.2020

Nejnovější

Základní povinnosti majetkové povahy - platné od 1. ledna 2021Garance

11.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vkladová povinnost je jednou z nejdůležitějších povinností společníků. Společníci jsou povinni splatit své vklady ve lhůtě 5 let ode dne vzniku společnosti (tj. zápisu společnosti do obchodního rejstříku) nebo od převzetí vkladové povinnosti a této povinnosti…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňoví odborníci volají především po zjednodušení systému daní

10.8.2020, Zdroj: ČTK

... Praha 7. srpna Daňoví odborníci by v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a případným zavedením progresivního zdanění přivítali především zjednodušení celého daňového systému. Samotné zrušení superhrubé mzdy může sice přinést pozitiva, u progresivního zdanění si již nejsou tak jistí. Vše bude podle ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vzor - Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOK - platné od 1. ledna 2021Garance

9.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská Smluvní strany: BALANTRIS Consulting, s. r. o. IČO: 287 44 321,   se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 772543, jejímž jménem jedná Tomáš Skuhravý, jednatel (dále jen ...

Přístupné pro: Start | Plus

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy - platné od 1. ledna 2021Garance

8.8.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším významným účastnickým právem, jehož prostřednictvím se akcionář může podílet na řízení společnosti, je právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Právní úpravu tohoto práva nalezneme v ustanoveních § 361 až 364 ZOK. Ačkoli zákonodárce rozlišuje, resp.…

Přístupné pro: Start | Plus

Postavení společníka ve společnosti, členění práv a povinností - platné od 1. ledna 2021Garance

8.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 132 odst. 1 ZOK kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Společníkem se tedy označuje…

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

20.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

10.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

15.9.2020, Praha, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Inovace v BOZP

16.9.2020, Praha, Radek Beránek, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka, Ivo Novotný, Markéta Šimáková, Ing. Oldřich Kolínský

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické sekce: management a technologie.

Firma profi LIVE
OD NÁS PRO VÁS

Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

On-line verze

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR - včetně vzorů smluv a šablon

Tištěná brožura

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + plné znění GDPR

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + plné znění GDPR

Tištěná brožura

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů. Ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.8.2020 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 10.8.2020
 1 EUR26,19 CZK (-0,09)
 1 USD22,26 CZK (+0,03)
 1 GBP29,05 CZK (-0,03)
 100 RUB30,24 CZK (+0,03)
 100 JPY20,99 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody