dnes je 22.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Návrh na omezení svéprávnosti ve smyslu § 55 NOZ

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.54.1
Vzor s výkladem – Návrh na omezení svéprávnosti ve smyslu § 55 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Obvodní soud pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

V Praze dne 25. 9. 2017

Navrhovatelka: Andrea Vlková

narozená 1. 3. 1985

trvale bytem Černá 1100/68, Praha 3, PSČ 130 00

(dále jen "navrhovatelka")

Návrh na omezení svéprávnosti ve smyslu § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též "občanský zákoník"), a jmenování opatrovníka

Osoba, jejíž svéprávnost má být v rámci řízení posouzena:

Věra Málková

nar. 12. 1. 1955

trvale bytem Černá 1100/68, Praha 3, PSČ 130 00

(dále jen "posuzovaná")

Přílohy: dále podle textu

I.

Posuzovaná je dcerou navrhovatelky.

Posuzovaná je od 11. 8. 2016 v péči psychiatrické ambulance, a to pro diagnózu těžký organický psychosyndrom s poruchou kognitivních funkcí, vzniklý jako následek ruptury aneurysmatu.

Jak vyplývá z předkládaných lékařský zpráv, není posuzovaná schopna se o sebe postarat v žádné oblasti svého života, je zcela dezorientovaná časem a místem, naprosto intoleruje cizí prostředí. Posuzovaná vyžaduje celodenní péči a má tedy trvale zajištěnu pečovatelku.

Zdravotní stav posuzované je od ruptury aneurysmatu bez vývoje k lepšímu.

II.

Navrhovatelka stav posuzované dokládá:

  1. lékařskou zprávou zařízení Psyché, s.r.o., Chámova 2635/6, 160 00 Praha 10, ze dne 23. 5. 2017,
  2. lékařskou zprávou psychiatra MUDr. Gabriely Míšové, Sodárna 155/10, Praha 10 – Vršovice, ze dne 23. 9. 2017,
  3. .............

Od vydání lékařských zpráv se stav posuzované nezlepšil. Duševní porucha posuzované není přechodná a posuzovaná není schopna samostatně jednat prakticky v žádné oblasti života a postarat se o vlastní záležitosti. S ohledem na charakter poruchy je navrhovatelka přesvědčena, že je namístě omezit svéprávnost posuzované, jelikož využití mírnějších opatření (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti) se jeví jako nedostatečná. Omezení svéprávnosti je pak především v zájmu samotné posuzované, která prakticky není schopna tvorby samostatné vůle.

III.

Zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním jednáním je taktéž doporučováno v lékařské zprávě Psyché, s.r.o., Chámova 2635/6, 160 00 Praha 10, ze dne 23. 5. 2017, ve které je taktéž konstatováno, že zlepšení zdravotní situace posuzované v budoucnu nelze očekávat.

IV.

Navrhovatelka navrhuje, aby byla jmenována hmotněprávním opatrovníkem posuzované, protože je přesvědčená, že splňuje požadavky pro výkon funkce opatrovníka uvedené v § 63 občanského zákoníku. Navrhovatelka se o posuzovanou stará a zná její osobní potřeby a přání. Navrhovatelce není známo, že by

Nahrávám...
Nahrávám...