dnes je 18.6.2024

Nucený přechod účastnických cenných papírůGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů je rovněž jako samostatná kapitola zařazena do dílu věnovaného právům a povinnostem akcionářů. Konkrétně se jedná o ustanovení § 375 až 395 ZOK.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o zřízení zástavního práva k cenným papírům - akciímGarance

10.9.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod trocha teorie – cenným papírem je dle § 514 NOZ listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že jej po vydání cenného papíru nelze uplatnit či převést právě bez této listiny. Zákon pak rozlišuje formu cenného papíru na doručitele, na řad a na…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ztráta nebo zničení cenného papíruGarance

29.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ztráta nebo zničení cenného papíru je s ohledem na povahu cenného papíru velmi problematickou záležitostí, neboť je pro majitele velice těžké právo ze ztraceného nebo zničeného cenného papíru vykonávat. Do cenného papíru je totiž právo takzvaně inkorporováno –…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nucený přechod účastnických cenných papírů (squeeze-out)Garance

5.9.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů (nejčastěji používaný pojem je squeeze-out či vytěsnění) je obsažena v ustanovení § 375 a násl. ZOK. Hlavním účelem tohoto institutu je umožnit hlavnímu akcionáři, aby se stal jediným vlastníkem všech…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o převodu akciíGarance

14.6.2017, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o převodu akciíGarance

14.6.2017, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smluvního převodu akcií se bude obvykle řídit ustanoveními o koupi movité věci, konkrétně § 2079 a násl. NOZ. Není však vyloučen převod na základě jiného smluvního ujednání, např. smlouvy darovací nebo směnné.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akcie jako součást společného jměníGarance

11.11.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní pozornost si zaslouží vzájemný vztah právní úpravy akcií a právní úpravy společného jmění. Společné jmění (manželů) je od 1. 1. 2014 upraveno v ustanoveních § 708 a násl. NOZ. Trvání společného jmění manželů je v zásadě shodné s trváním manželství a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akcie jako předmět dědického právaGarance

26.8.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V řízení o pozůstalosti dochází ke zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti, tj. jmění zůstavitele. Účastníci by měli notáři – soudnímu komisaři sdělit vše, co o majetku zůstavitele vědí, tzn. také to, zda byl majitelem akcií či nikoli.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňově účetní pohled na akcieGarance

27.5.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože základem daňového řešení je obvykle účetní zachycení, začneme pohled na akcie v účetnictví. Tuto pasáž samozřejmě mohou přeskočit akcionáři z řad neúčtujících fyzických osob, kteří řeší jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestný čin výroby a držení padělatelského náčiníGarance

25.5.2015, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno shora, u cenných papírů přichází v úvahu dále trestný čin výroba a držení padělatelského náčiní dle § 236 TZ, který je vymezen takto:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestný čin neoprávněného vydání cenného papíruGarance

25.5.2015, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo řečeno již shora, ochranu cenným papírům poskytuje i speciální § 249 TZ, který je systematicky zařazen v hlavě VI dílu 3, který zahrnuje trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. Trestný čin neoprávněného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (cenného papíru)Garance

25.5.2015, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Padělání akcií a jiných cenných papírůGarance

25.5.2015, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Padělání cenných papírů je v současné době upraveno v trestním zákoníku Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.1 v hlavě VI – Trestné činy hospodářské, díl 1 – Trestné činy proti měně a platebním prostředkům, a to v § 233 TZ – Padělání…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Úprava jednotlivých typů cenných papírůGarance

24.2.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava akcií je obsažena v ustanoveních § 256 až 285 ZOK. Náležitosti akcie nově upravuje ustanovení § 259 ZOK, přičemž se spíše drží předchozí právní úpravy ObchZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zatímní listGarance

10.11.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je cenným papírem na řad (i v případě, že nahrazuje akcie na majitele), se kterým jsou spojena všechna práva vyplývající z akcií a zároveň povinnost splatit emisní kurs akcií (srov. § 285 ZOK). Zatímní list společnost vydává, pouze pokud tak stanovy určí.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

AkcieGarance

7.11.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava akcií je obsažena především v § 256 a násl. ZOK.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pojem cenného papíruGarance

31.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních instrumentů, které historicky napomohly intenzivnímu rozvoji obchodování a umožnily například shromažďování finančních prostředků potřebných pro zakládání a rozvoj podnikání právnických osob, jsou cenné papíry. Přestože v dnešní době…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na vydání usnesení ve věci umoření akciíGarance

6.6.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na vydání výzvy k podání přihlášek s námitkami ve věci umoření akciíGarance

6.6.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...