dnes je 18.7.2024

Trendy v on-line prodeji v roce 2022ZáznamGarance

30.6.2022, RNDr. Ivan Brychta, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:44

Jste provozovatel e-shopu nebo uvažujete o jeho založení, ale tápete v legislativních nařízeních a změnách, které začaly v této oblasti v nedávné době platit nebo brzy v platnost vstoupí? Přihlaste se na naši online konferenci a během jednoho dne se dozvíte,…

Přístupné pro: Plus | Super

Prezentační dovednosti na dálku - v neosobním kontaktuZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:43

Kurz mapuje předpoklady pro efektivní jednání vedená různými formami a na různých úrovních. Objem zprostředkovaných kontaktů – skype, telefon… – je dnes výrazně vyšší, než v normální situaci. A proto právě zde je třeba zvýšit efektivnost,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prezentační dovednosti na dálku - v neosobním kontaktuZáznamGarance

29.7.2020, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:16

Kurz mapuje předpoklady pro efektivní jednání vedená různými formami a na různých úrovních. Objem zprostředkovaných kontaktů – skype, telefon… – je dnes výrazně vyšší, než v normální situaci. A proto právě zde je třeba zvýšit efektivnost,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prezentační dovednosti na dálku - v neosobním kontaktuLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petra Palasová

Kurz mapuje předpoklady pro efektivní jednání vedená různými formami a na různých úrovních. Objem zprostředkovaných kontaktů – skype, telefon… – je dnes výrazně vyšší, než v normální situaci. A proto právě zde je třeba zvýšit efektivnost,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prezentační dovednosti na dálku - v neosobním kontaktuLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petra Palasová

Kurz mapuje předpoklady pro efektivní jednání vedená různými formami a na různých úrovních. Objem zprostředkovaných kontaktů – skype, telefon… – je dnes výrazně vyšší, než v normální situaci. A proto právě zde je třeba zvýšit efektivnost,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prezentační dovednosti na dálku - v neosobním kontaktuLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petra Palasová

Kurz mapuje předpoklady pro efektivní jednání vedená různými formami a na různých úrovních. Objem zprostředkovaných kontaktů – skype, telefon… – je dnes výrazně vyšší, než v normální situaci. A proto právě zde je třeba zvýšit efektivnost,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze IIILIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost při zajišťování BOZPZáznamGarance

21.8.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento videoseminář.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a POZáznamGarance

31.5.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Tento videoseminář přináší nejen základní informace o problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale především o aplikaci jeho požadavků při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatelem, včetně příkladů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výběrové řízení v OP PIKZáznamGarance

23.2.2016, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:17

1. června 2015 došlo k vyhlášení programů v OPPIK. Prakticky a na názorných příkladech Vás seznámíme s metodikou.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podání Plné žádosti o podporu v OPPIKZáznamGarance

23.2.2016, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:57

Přehledně a na příkladech budeme ilustrovat postup při podávání plné žádosti a při vypracování úspěšného podnikatelského záměru.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daně u SVJ v roce 2015ZáznamGarance

20.12.2015, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:51:00

V tomto online videozáznamu se zaměříme na problematiku daně z přidané hodnoty v SVJ podle podmínek roku 2015.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Realizace dotačního projektu v programovacím období 2014 - 2020ZáznamGarance

25.5.2015, Ing. Roman Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:50:42

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 - 2020ZáznamGarance

13.4.2015, Ing. Roman Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:42

Seminář je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s aktuálními operačními programy, zejména s programy určenými podnikatelům.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Požadavky na organizaci práce a na pracovní postupyZáznamGarance

13.1.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:13

Při organizaci práce je zaměstnavatel povinný stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečnosti na pracovišti. Seminář představí požadavky různých nařízení vlády, které právě tuto oblast…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kontroly v oblasti BOZPZáznamGarance

15.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:26

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práceZáznamGarance

11.7.2014, Mgr. Svatava Hrubá, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:44

Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazuZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:34

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. Videoseminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcekZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:15

Jedním z možných opatření k omezení působení rizik při práci je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jaké prostředky to jsou, jaké musí splňovat požadavky, komu se musí poskytovat mycí prostředky nebo kdo má nárok na ochranné nápoje?…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacíchZáznamGarance

14.1.2014, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:59

Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zákon o obchodních korporacích - s. r. o.ZáznamGarance

12.12.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:13

Cílem videosemináře je vysvětlit nová a změněná ustanovení zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích VideoseminářZáznamGarance

29.10.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:00

Základní představení změn, které od počátku roku 2014 přináší nové česká legislativa, konkrétně zákon o obchodních korporacích, který nahradí obchodní zákoník.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení akciové společnosti - VideoseminářZáznam

26.8.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:39

Úkony, který je potřeba vykonat při zakládání akciové společnosti, představuje tento videoseminář. Lektorka vysvětlí rozdíly mezi založením a vznikem akciové společnosti, představí akcie a jednotlivé orgány akciové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Management rizik v BOZPZáznamGarance

25.3.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:11

Systémové pojetí BOZP od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby na svých pracovištích řídil rizika vyplývající z výkonu jednotlivých pracovních činností. Jedná se o zákonnou povinnost každého…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvládání stresu - 1. částZáznamGarance

28.12.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:36

Videoseminář Vám poradí, jak identifikovat individuální stresovou zátěž a stresové situace.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvládání stresu - 2. částZáznamGarance

28.12.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:38

Prakticky zaměřený videoseminář, který představí nejčastější stresory a poradí, jak se jim efektivně bránit.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jak správně prodávat a nakupovatZáznam

17.12.2012, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:37

Seminář pro každého, kdo nakupuje nebo prodává pomocí internetových obchodů. Posluchači budou seznámeni s pravidly a povinnostmi při internetovém obchodování, dozví se jak řešit spory a jak bezpečnečně…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Normy systému managementuZáznamGarance

5.11.2012, Ing. Jiří Seger, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:02

Cílem tohoto video semináře je přiblížit účastníkům normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a seznámit účastníky se vzájemně shodnými požadavky a samozřejmě s použitím…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Profesionální etiketa 2ZáznamGarance

29.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:54

Video seminář se zaměřuje na etiketu při různých společenských událostech.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Valná hromada u s.r.o.Záznam

19.10.2012, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:02

Účastníkům budou předneseny základní informace o valné hromadě u společnosti s ručením omezeným. Seznámí se s působností VH, jak ji svolávat, kdy a proč je nutný notářský…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení společnosti s ručením omezenýmZáznam

18.10.2012, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:53

Seznámit účastníky s povinnostmi a podstatnými "mezníky" při zakládání společností s ručením omezeným. Lektorka probere zejména právní aspekty procesu, důležité dokumenty spojené se zakládáním obchodní společnosti této formy a zodpoví na dotazy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ekologická újmaZáznamGarance

15.10.2012, Ing. Jiří Seger, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:58

Účastníci se seznámí s legislativou, která upravuje oblast životního prostředí a zejména ekologickou újmu. On-line seminář je zaměřen na posuzování rizik ekologické újmy.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

VyjednáváníZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:48

Kurz je zaměřen na potenciálně konfliktní bod v průběhu jednání, tj. názorový střet jednajících stran. Cílem úspěšného vyjednavače je zvládnout tuto situaci k oboustranné spokojenosti jednajících. Prezentované techniky zvládání námitek prokazatelně zvyšují…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prodejní dovednostiZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:16

Kurz je zaměřen na jednu z nejpodstatnějších prodejních dovedností, schopnost formulovat nabídku zajímavým, poutavým a nákupní chování podněcujícím způsobem. Posluchač se bude učit formulovat nabídku tak, aby byla lákavá z pohledu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jednání srůznými typy klientůZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:04

Neadresné, anonymní, všeobecné - obchodní jednání dnes již nikoho neosloví. Klienti chtějí adresnost, osobnost, respekt ke své individualitě. Seminář vás naučí identifikovat v relativně krátké době typ komunikačního partnera - klienta a vést jednání v relaci s…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Telefonický kontakt s klientyZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:50

Efektivní telefonování je náročnou disciplínou vyžadující komunikační obratnost, koncentraci, preciznost... Video seminář se zaměřuje na zásadní dovednosti potřebné pro efektivní telefonický dialog, zejména s klienty, a upozorňuje na nejčastější chyby při…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Profesionální etiketa 1ZáznamGarance

2.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:29

Úvod do pravidel společenského chování. Videoseminář se věnuje především tématu společenské přednosti - kdo koho zdraví jako první, jak je to při vstupu do prostor atd.

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...