dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný dle § 1982 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1
Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný dle § 1982 NOZ

Vzor s výkladem - Zápočet jednostranný podle § 1982 NOZ

 

Josef Motyčka

Koukolova 17

Praha 4

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Jednostranné započtení pohledávky

 

 

Vážený pane Motyčko,

 

 

naše společnost vůči Vám registruje pohledávku ve výši 50.000 Kč jako doplatek ceny díla za klempířské práce, které jsme prováděli na ....................z titulu náhrady škody ve výši 30.000 Kč za zničenou fasádu, kterou jsme na rodinném domku poškodili v rámci provádění výše uvedených klempířských prací.

 

V souladu s § 1982 zákona č. 89/1992 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Vám tímto oznamuji, že započítávám naši pohledávku z titulu práva na doplatek ceny díla vůči Vašemu nároku na úhradu škody za zničenou fasádu. Rozdíl obou pohledávek, tj. částku 20.000 Kč prosím uhraďte na náš účet č. 1234567/123 vedený u Banky Flora, a. s., nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí tohoto započtení.

 

 

S pozdravem

 

 

 

.....................................................

Josef Fikejs - jednatel

Klempík, s.r.o.

Kostičkova 11

Praha 3

 

 

 

 

Výklad:

 

Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Obecně rozlišujeme dva druhy započtení, a to započtení dohodou a započtení jednostranné.

 

Jednostranné započtení je projevem vůle jedné strany, který je adresován druhé straně a je jím projevena

Nahrávám...
Nahrávám...