dnes je 15.7.2024

Sídlo akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z hlavních identifikačních znaků akciové společnosti je její sídlo, které je třeba určit vždy při ustavení právnické osoby. U právnické osoby přitom podle § 136 odst. 2 NOZ platí, že zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Změna sídla akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je běžné, že akciová společnost v průběhu trvání své podnikatelské činnosti své sídlo změní. Takovou změnu je třeba vždy zapsat do obchodního rejstříku, případně oznámit živnostenskému…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sídlo společnostiGarance

30.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sídlo společnosti je jedním ze základních identifikačních znaků každé právnické osoby včetně obchodních společností. Existence obchodní společnosti bez sídla je nemožná. Sídlo společnosti plní řadu funkcí a z tohoto důvodu je i zapisováno do obchodního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sídlo a provozovnaGarance

26.5.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatelské počátky jsou vždy složité, a to i s ohledem na množství nových informací a pojmů, ve kterých se musí nově podnikající osoba zorientovat. Jedněmi z takových pojmů, se kterými se podnikatel musí seznámit, je sídlo a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 429 - Sídlo podnikateleGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Právní úprava sídla právnických osob byla dosud obsažena především v § 19c ObčZ.    Sídlo v NOZ    Jedním z hlavních identifikačních znaků podnikatele je jeho sídlo. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 80 - BydlištěGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bydliště člověka (fyzické osoby) vymezuje zákon jako místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale. To platí samozřejmě s výhradou změny okolností. Základním kritériem pro stanovení místa bydliště je tedy skutečný (faktický) stav, nikoliv…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...