dnes je 25.6.2022

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - dopravaGarance

21.2.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službáchGarance

11.1.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářstvíGarance

11.1.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

11.1.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - marketing, zahraniční obchodGarance

11.1.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: Plus

Digitální podnik a digitalizaceGarance

27.9.2021, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V polovině srpna byla vyhlášena dlouho očekávaná a avizovaná výzva PO-4 „ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik” na HW a SW, která je určena pro malé a střední podniky. Výzva je průběžná, nezáleží tolik na počtu získaných bodů, ale na datu podání…

Přístupné pro: Start | Plus

Současné dotační příležitosti pro s. r. o.Garance

19.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

19.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál představuje vlastní zdroj společnosti, který se v rozvaze (bilanci) vykazuje na straně pasiv. Předmět vkladu se přirozeně naopak nachází na straně aktiv. Poprvé se obojí objeví v zahajovací rozvaze sestavené ke dni vzniku s. r. o.…

Přístupné pro: Start | Plus

Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

17.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatel alias vkladatel se vkladem svého majetku do základního kapitálu společnosti čili přijetím závazku vložit jisté majetkové hodnoty fakticky stává společníkem této obchodní společnosti. Za svůj vklad společník obdrží podíl na dotyčné obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace pro podnikatele - co můžeme čekat v roce 2021 a výhled do dalšího obdobíGarance

17.2.2021, Bc et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nacházíme se na rozhraní dvou programovacích období. Období 2014 – 2021 před několika týdny skončilo a začíná období nové: 2021 – 2028. Dotace pro podnikatele budou i v dalším období v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento článek se bude věnovat dvěma…

Přístupné pro: Start | Plus

Příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitálGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích upravuje dva způsoby poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti, a to:

Přístupné pro: Start | Plus

Zvýšení základního kapitáluGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu akciové společnosti nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to zejména v ustanoveních § 464 až 515 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále § 15, §…

Přístupné pro: Start | Plus

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti z vlastních zdrojů společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je upraveno v ustanovení § 495 až 504 ZOK. Tento způsob zvýšení základního kapitálu se označuje rovněž jako nominální zvýšení základního kapitálu, neboť se de facto jedná pouze o účetní operaci,…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu dle ust. § 19 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Nepeněžité vkladyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeněžitým vkladem může být v zásadě jakákoliv věc s výjimkou peněz. Zákon nestanoví žádné omezení požadující hospodářskou využitelnost nepeněžitého vkladu.…

Přístupné pro: Start | Plus

Kroky předcházející konání valné hromadyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud bude emisní kurz upsaných akcií splácen vklady peněžitými, předchází konání valné hromady v zásadě jediný krok, kterým je svolání valné hromady.

Přístupné pro: Start | Plus

Nucený přechod účastnických cenných papírůGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů je rovněž jako samostatná kapitola zařazena do dílu věnovaného právům a povinnostem akcionářů. Konkrétně se jedná o ustanovení § 375 až 395 ZOK.…

Přístupné pro: Start | Plus

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě rozhodnutí valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve si pro přehlednost shrneme rámcový přehled kroků, jak má společnost postupovat v případě, že se rozhodne zvýšit základní kapitál.

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemciGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříkuGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Podle § 477 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o vkladu při zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklademGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Konání valné hromadyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob svolání valné hromady a náležitosti pozvánky již byly popsány v předchozí kapitole. V této kapitole se zaměříme především na rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu a náležitosti usnesení valné…

Přístupné pro: Start | Plus

Vklady společníkůGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní právní úprava vkladů společníků je obsažena v § 15 ZOK. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie. U kusové akcie se…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 1746 NOZGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (podílem v s. r. o.)Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Základní kapitálGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál a jeho definice je upraven pro všechny typy obchodních korporací (tedy i pro akciovou společnost) v § 30 ZOK. Podle tohoto ustanovení je základním kapitálem obchodní korporace souhrn všech vkladů.

Přístupné pro: Start | Plus

Peněžité vkladyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno výše, rozlišují se vklady peněžité a nepeněžité. Pokud jde o peněžité vklady, ty mohou být poskytnuty jak v české měně, tak i v měně zahraniční, nicméně vklad v zahraniční měně musí být až na výjimky přepočten na českou měnu, a to i z…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOK - nepeněžitý vkladGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 1746 NOZGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Rozpuštění rezervního fonduGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje, aby akciová společnost vytvářela povinně rezervní fond ze zisku. Povinnost vytvořit rezervní fond je stanovena pro akciové společnosti pouze ve dvou…

Přístupné pro: Start | Plus

Postup pro splácení peněžitých vkladů po vzniku společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno v jiných částech příručky, ještě před vznikem společnosti je třeba, aby upisovatelé:

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 440 odst. 2 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo společnosti Autopůjčovna Zrzavý &; synové, a. s., IČO 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 123568 (dále jen „Společnost”), se…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitým vklademGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o příplatku do společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zvýšení základního kapitálu s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to především v ustanovení § 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení § 15, §…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitáluGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Rozhodnutí jediného společníka o zvýšení ZK ve formě notářského zápisuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatkuGarance

24.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitálGarance

24.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis ze zasedání představenstva společnosti Autopůjčovna Zrzavý &; synové, a. s., IČO: 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568, konaného…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK z vlastních zdrojů dle § 498 ZOKGarance

23.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

sepsaný dne 20. 5. 2020 (slovy: dvacátého května roku dva tisíce dvacet) JUDr. Alenou Krásnou, notářkou se sídlem v Praze, v sídle notářské kanceláře na adrese Praha 1, Václavské náměstí 538/71,…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOKGarance

23.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo společnosti ABC, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 843/12, PSČ 140 00, IČO 123 45 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 77859 (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...