dnes je 24.4.2024

Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAKGarance

23.2.2023, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Národní plán obnovy - nejbližší výzvy pro podnikateleGarance

22.2.2022, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době jsou média plná článků o výzvách za miliardy korun na nejrůznější aktivity. „Stát bude přispívat na elektromobily”, „zájem o elektropanely je rekordní a o dotace na ně také” a podobně. Je zmiňován také obrovský přetlak na straně poptávky a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Digitální podnik a digitalizaceGarance

27.9.2021, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V polovině srpna byla vyhlášena dlouho očekávaná a avizovaná výzva PO-4 „ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik” na HW a SW, která je určena pro malé a střední podniky. Výzva je průběžná, nezáleží tolik na počtu získaných bodů, ale na datu podání…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Současné dotační příležitosti pro s. r. o.Garance

19.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Velikost podniku a dotace Evropské unieGarance

20.12.2019, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádání o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie může být velmi příjemné, zvláště pokud vše proběhne tak, jak má, a dotace je v pořádku proplacena.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o úvěruGarance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o zápůjčceGarance

3.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčka dle NOZ se prakticky rovná pojmu půjčka, kterou používala právní úprava platná do 31. 12. 2013.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výběr dodavatele v dotačních programech, zejména OPPIKGarance

16.10.2018, Bc. at Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se soustředí na možná nejpodstatnější krok v managementu dotačního projektu, a to je výběr dodavatele, případně dodavatelů.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2398Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Povinnost poskytnout úvěr    Pokud úvěrovaný požádá úvěrujícího o poskytnutí úvěru, a to v souladu s úvěrovou smlouvou (tedy ve stanovené době, byla-li sjednána), pak je úvěrující povinen úvěrovanému úvěr poskytnout. Úvěr musí být…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2397Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůta k uplatnění nároku na poskytnutí úvěru    Úvěrovaný je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí peněžních prostředků ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Strany by si tedy především měly sjednat lhůtu, do kdy může úvěrovaný úvěr čerpat. Pokud si tuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2395 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro smlouvu o úvěru je charakteristické, že předmětem úvěru jsou peněžní prostředky. Na základě smlouvy o úvěru nelze poskytnout jiné věci, jak je to možné např. u zápůjčky (předmětem zápůjčky jsou věci druhově určené) či u výpůjčky (předmětem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2396Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strany si mohou sjednat, že úvěr bude poskytnut i v jiné než české měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy. Strany si také mohou dohodnout, že úvěr bude poskytnut např. v české měně, ale splacen v eurech, či obráceně nebo si mohou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2400Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy o účelovém úvěru    Pokud si strany sjednají úvěr jako účelový a úvěrovaný jej použije k jinému účelu nebo nastane situace, že jeho použití ke smluvenému účelu je nemožné, je úvěrující oprávněn od smlouvy o úvěru odstoupit a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2399Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Splatnost úvěru    Sjednání doby splatnosti úvěru není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru, i když lze samozřejmě jen doporučit, aby splatnost úvěru byla ve smlouvě sjednána, a takové ujednání bude nepochybně v zájmu obou smluvních…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...