dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 NOZ

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.8
Vzor s výkladem – Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Vážený pan

Jiří Lukáš

Vratimovská 482

190 00 Praha 9

V Praze dne 20. 3. 2018

Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Vážený pane Lukáši,

obracím se na Vás jménem Vašeho pronajímatele, a to ve věci návrhu na zvýšení nájemného podle § 2249 občanského zákoníku.

Na základě platného nájemního vztahu s naší společností užíváte byt č. 485/03, který je umístěn v 1. podlaží domu č. p. 482, 483 a 484 nacházejícího se na pozemcích p. č. 629/31, 629/32 a 629/33, to vše v k. ú. Letňany, obec Praha (dále jen "byt"). Nájemné v bytě bylo naposledy zvýšeno na základě oznámení o jednostranném zvýšení nájemného ze dne 10. 9. 2011 (dále jen "oznámení"), a to na částku 7.391 Kč (dále jen "stávající nájemné").

Podle § 2249 občanského zákoníku má pronajímatel možnost obrátit se na nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, a to až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Tímto přípisem tedy využíváme svého práva a navrhujeme Vám zvýšit stávající nájemné o 20 %, tj. o částku 1.478 Kč měsíčně. Po tomto zvýšení by nové nájemné za byt činilo částku 8.869 Kč měsíčně (bez záloh na služby) (dále jen "nové nájemné").

Tímto Vám dokládáme, že jsou splněny podmínky pro zvýšení stávajícího nájemného:

  1. Navrhované zvýšení stávajícího nájemného nepřekračuje cenovou hranici tvořenou výší srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, přičemž postup pro určování srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě je závazně stanoven nařízením vlády č. 453/2013 Sb. V domě, ve kterém se nachází byt, pronajímatel pronajímá srovnatelné byty (byty č. 485/6, 485/13, č. 485/15) za částku 12.000 Kč měsíčně. Nové nájemné tedy srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě ani nedosahuje.
  2. Nájemné nesmí být zvýšeno dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž bylo nájemné zvýšeno naposledy (naposledy došlo ke zvýšení oznámením).
  3. Navržené zvýšení spolu s tím, k němuž došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent – v posledních třech letech nebylo nájemné zvyšováno.

Pokud budete s návrhem na zvýšení nájemného souhlasit, začnete hradit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití tohoto návrhu (§ 2249 odst. 3 NOZ).

Pokud s návrhem souhlasíte, prosím zašlete nám jedno podepsané vyhotovení tohoto návrhu zpět. Následně Vám bude vystaven nový evidenční list.

Pokud se ve lhůtě dvou měsíců ode dne dojití tohoto návrhu nevyjádříte, že se zvýšením stávajícího nájemného souhlasíte, vzniká nám právo obrátit se na soud za účelem určení nové výše nájemného. V takovém případě však uhradíte náklady celého soudního řízení (soudní poplatek, náklady na právní zastoupení).

S pozdravem

........................................

Mgr. Jan Beránek

jednatel

Souhlas nájemce:

Já, Jiří Lukáš, bydliště

Nahrávám...
Nahrávám...