dnes je 15.7.2024

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - němčina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v němčině.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky v plném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow v plném…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu - angličtina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu v angličtině.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v angličtině.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Audit účetní závěrkyGarance

14.6.2016, Ing. Jiřina Tichá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řádnou a mimořádnou účetní závěrku jsou společnosti s ručením omezeným povinny mít ověřenu auditorem, pokud se jedná o velké a střední účetní jednotky. Malé účetní jednotky mají povinnost auditu účetní závěrky, pokud ke konci rozvahového dne účetního období,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účetní závěrka a výroční zprávaGarance

14.6.2016, Ing. Jiřina Tichá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem veškerého účetního snažení je účetní závěrka. Zákon zná účetní závěrku:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Inventarizace majetku a závazkůGarance

14.6.2016, Ing. Jiřina Tichá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzávěrkové práce směřující k sestavení účetní závěrky jsou zahajovány inventarizací. Řádné provedení inventarizace je základní podmínkou průkaznosti účetnictví [viz § 4 ZoÚ: Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vznik povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditoremGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti jsou povinny zajistit ověření své účetní závěrky auditorem vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podstata audituGarance

12.8.2014, Mgr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Auditem účetní závěrky se rozumí ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, a to v případech, kdy je tak vyžadováno zákonem (tzv. povinný audit účetní závěrky), nebo i tehdy, kdy se akciová společnost rozhodne k ověření své účetní závěrky auditorem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

AuditorGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), který je implementací některých evropských směrnic, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zpráva auditoraGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o povinném audituGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro sjednávání ověření účetní závěrky mezi akciovou společností a auditorem se v roce 2009 podstatně zpřísnila a akciová společnost by měla začít činit kroky pro zajištění auditu podstatně dříve než po uplynutí účetního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...