dnes je 22.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Odvolání daru pro nevděk spojené s výzvou k vrácení daru podle § 2072 NOZ

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.9
Vzor s výkladem – Odvolání daru pro nevděk spojené s výzvou k vrácení daru podle § 2072 NOZ

JUDr. Petra Kejvalová

Jiří Král

Dolní 10

272 01 Kladno

mobil: 710 810 910

Pan

Petr Daněk

Strašnická 25

120 00 Praha 2

V Kladně dne 15. listopadu 2019

Odvolání daru pro nevděk spojené s výzvou k vrácení daru

Odstoupení od darovací smlouvy

Pane Daňku,

dne ................ jsme uzavřeli darovací smlouvu, na jejímž základě jsem Vám jakožto obdarovanému daroval hodnotný dar v podobě automobilového veteránu – tovární značky ...................., rok výroby ..............., VIN ............., v bezvadném stavu (dále jen "dar" nebo "darovací smlouva").

Při podpisu darovací smlouvy jsem Vám dar i předal, což jste v darovací smlouvě potvrdil.

Dne ................ jste se vůči mně na veřejnosti a za přítomnosti svědků dopustil hrubého násilí spočívajícího nejen ve slovních urážkách, ale i ve fyzickém napadení, v jehož důsledku jsem byl hospitalizován v nemocnici. Podotýkám, že jsem Váš útok vůči mé osobě žádným způsobem nevyprovokoval a dodnes nevím, co Vás k tak náhlé agresi vůči mé osobě vedlo.

Tímto Vaším chováním jste mi úmyslně ublížil, veřejně jste mne zostudil a zjevně jste tak porušil dobré mravy. Toto Vaše jednání jsem Vám v žádném případě neprominul.

Z výše uvedených důvodů tímto v souladu s § 2072 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od darovací smlouvy a zároveň využívám svého zákonného práva na odvolání daru pro nevděk a žádám o vrácení daru a jeho předání v místě mého bydliště dne ................ v ................ hodin.

Pokud mi dar ve shora uvedené lhůtě nevrátíte, budu nucen obrátit se se svým oprávněným požadavkem na příslušný soud. Pevně však věřím, že k tomuto nedojde.

S pozdravem

........................................

Jiří Král

Výklad:

Dárce může ve smyslu § 2072 NOZ odvolat dar pro nevděk obdarovaného za předpokladu, že:

obdarovaný

Nahrávám...
Nahrávám...