dnes je 15.7.2024

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke staženíGarance

16.5.2024, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH).

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nájem nemovité věci plátcem DPHGarance

2.11.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hned prozradím „kdo je vrah” – nájem nemovité věci je obvykle osvobozen od DPH. Někdy se jej ale může plátce dobrovolně vzdát a nájem zdanit. Což vypadá jako nesmysl, kdo by chtěl na dani zaplatit více, než musí, obzvláště když si uvědomíme, co všechno bájný…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prodej nemovité věci plátcem DPHGarance

22.9.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V principu funguje systém daně z přidané hodnoty tak, že osoba registrovaná k této dani coby plátce musí přiznat DPH (na výstupu) u svých prodejů, od níž si ale může odečíst DPH (na vstupu) z nákupů od jiných plátců. Takže ve výsledku plátce odvede do státní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Problémy s DPH u dlouhodobého majetkuGarance

4.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem dlouhodobý majetek (také „DM”) se v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) setkáme 50krát. Jedná se o legislativní zkratku zahrnující různá aktiva dlouhodobé spotřeby, ale kupodivu také i jejich technická…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pozor na podmínky odpočtu DPHGarance

24.2.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je nutná pro zajištění neutrality této nepřímé daně z hlediska jejich plátců. Dřívější „daň z obratu” zatěžovala výstupy firem bez ohledu na související vstupy – takže…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpočet DPH - plný, částečný nebo žádný?Garance

10.11.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodním shrnutí pravidel DPH pro manažery jsme uvedli, že možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je jedinou výhodou plátce. Jde však o benefit natolik významný, že enormní administrativa a stále těžší břemeno…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kdy hrozí ručení za DPH dodavatele?Garance

7.9.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle mých zkušeností mívají dlouhodobě úspěšní manažeři směsici sovy, lišky a pitbulla. A v této kapitole si ukážeme, že tyto vlastnosti firmě přijdou náramně vhod, asi nečekaně také v případě DPH. Jde sice zdánlivě pouze o jednu z bezpočtu administrativních…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jednatel jako plátce DPH s nárokem odpočet daněGarance

10.6.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Víte, jak zaručeně odlišíte opravdového znalce daní od laika nebo daňového kutila? Zeptejte se jich, co je největší problém dnešních daní. Laik obvykle odpoví, že jsou moc vysoké, samouk si povzdechne, že jsou příliš složité a neustále se mění, ovšem jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

DPH pro manažery s. r. o.Garance

9.5.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem manažera je obchodní vedení firmy na nejvyšší „konečné” úrovni jejího strategického i operativního řízení. Obrazně řečeno točí kormidlem, aby s. r. o. plula ke světlým zítřkům a vyhnula se hrozbám Charybdy a Scylly. Nemůže se rozptylovat topením…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu DPH je při prodeji nemovité věci nutné dobře posoudit, zda se jedná o plnění, které je zdanitelné, tedy s povinností uplatnit daň na výstupu, nebo o plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Je tedy nutné rozhodnout,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ručení příjemce zdanitelného plněníGarance

11.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut ručení plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, je obsažen v § 109 ZDPH. Tato úprava tedy vymezuje případy, kdy odběratel – plátce DPH ručí za daň, pokud by ji dodavatel neodvedl.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osobaGarance

8.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut nespolehlivého plátce je další z řady nástrojů na boj proti daňovým únikům v oblasti DPH. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Tuto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Správa daněGarance

3.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 99 ZDPH, základním zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní měsíc s výjimkou případů vymezených v § 99a a § 99b ZDPH. Smyslem této úpravy má být zejména snaha zajistit častější možnost kontroly vykazovaných údajů plátci v daňových přiznáních, a to…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Režim přenesení daňové povinnostiArchiv

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významný nástroj v boji s daňovými úniky v oblasti DPH představuje režim přenesení daňové povinnosti. Tento režim je upraven v § 92a až 92i ZDPH. Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nárok na odpočet daněGarance

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet daně je velmi důležitou součástí celého systému DPH, jeho podmínky jsou upraveny v § 72 až § 79d ZDPH. Výše nároku na odpočet příznivě ovlivňuje výši daně, kterou je plátce povinen státu odvést, na druhou stranu posuzování nároku na odpočet a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Den uskutečnění zdanitelného plněníGarance

30.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”) má pro plátce mimořádný význam, protože tento den určuje, kdy je plátce povinen přiznat daň na výstupu. Často se jedná o poměrně složitý proces a správné řešení nabývá na významu zejména…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Místo plněníGarance

24.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že řada a. s. bude účastníkem transakcí s mezinárodním prvkem, bude nutné správně stanovit místo plnění, a tedy místo, kde bude z příslušné transakce vybírána…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové subjektyGarance

20.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právní úpravaGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke dni vstupu České republiky do EU byl přijat nový zákon upravující oblast DPH, a to zákon č. 235/2004 Sb., který v plné míře nahradil předchozí zákon č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícím motivem pro přijetí nového zákona bylo sladění…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předmět daněGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět daně je podrobně vymezen v § 2 ZDPH. Předmětem daně podle českého zákona o dani z přidané hodnoty, a tedy s dopadem do české DPH je:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sankce v daňovém řízení a možnost jejich prominutíGarance

9.1.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud daňový subjekt nesplní v daňovém řízení nějakou svou povinnost, a to ať peněžité nebo nepeněžité povahy, potom následuje odpovídající sankce jako trest za toto porušení. Následky porušení povinností při správě daně jsou vymezeny v § 246 až 254 DŘ.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...