dnes je 28.9.2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální úprava veřejných zakázek je účinná od 1. 10. 2016, kdy nabyl účinnosti ZZVZ a TVZ a k nim vydané prováděcí předpisy.

Přístupné pro: Plus | Super

Judikáty ESD s vlivem na tuzemský ZZVZArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na oblast implementace a konečnou podobu českého ZZVZ mají vliv i některá rozhodnutí níže uvedená.

Přístupné pro: Plus | Super

Zákon o zadávání VZ a předpisy EUArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zadávání veřejných zakázek zapracovává příslušné předpisy Evropské unie níže uvedené a upravuje

Přístupné pro: Plus | Super

Technický zákon č. 135/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technickým zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, se změnily tyto zákony:

Přístupné pro: Plus | Super

Metodický postup - určování vztahu GPA na veřejnou zakázkuArchiv

20.6.2016, MMR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA) Lze se setkat i s překladem Dohoda o vládních zakázkách, ale MMR se přiklání k překladu Dohoda o veřejných zakázkách stejně jako česká jazyková verze Úředního věstníku EU (viz např. nařízení…

Přístupné pro: Plus | Super

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Plus | Super

Modelové příklady studií proveditelnosti vhodné pro obce a městaArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující soubor modelových projektů je určen žadatelům, kteří plánují získat dotace ze strukturálních fondů na financování obvyklých rozvojových projektů měst a obcí. Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace ze…

Přístupné pro: Plus | Super

Vybudování cyklostezky (doporučení ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu předkládáme doporučení ke zpracování studie proveditelnosti na projekt cyklostezky, který může být využitelný v rámci regionálních operačních programů, operačních programů přeshraniční spolupráce nebo programu rozvoje venkova.…

Přístupné pro: Plus | Super

Struktura studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programůArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

OBVYKLÁ STRUKTURA STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:

Přístupné pro: Plus | Super

Modernizace a rozšíření mateřské školy (tipy ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující modelový příklad může být vodítkem při zpracování studie proveditelnosti pro investiční projekt do regionálních operačních programů. Příspěvek je strukturován dle požadavků regionu Střední Čechy do následujících …

Přístupné pro: Plus | Super

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnostiArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí a měst, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce školních hřišť či jiných sportovišť. Náš modelový příklad studie proveditelnosti je situován do fiktivní obce Kamenice…

Přístupné pro: Plus | Super

Hodnocení projektů a výběrová kritériaArchiv

22.3.2011, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení projektové žádosti probíhá v několika oddělených fázích (zpravidla jsou prováděna i různými pracovníky). Nejprve je posouzena formální správnost žádosti a podmínky přijatelnosti projektu a žadatele a následně věcná správnost (bodové…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...