dnes je 23.7.2024

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Správné vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě (stanovách) obchodní korporaceGarance

26.7.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích§ 98 (veřejná obchodní společnost), § 146 odst. 1 písm. b) (společnost s ručením omezeným), § 250 odst. 2 písm. a) (akciová společnost) a § 553…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy společnosti - různé druhy akciíGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Stanovy akciové společnosti a jejich změnaGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovy akciové společnosti jsou jejím základním statutárním i zakladatelským dokumentem. ZOK totiž na rozdíl od obchodního zákoníku nepřipouští založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií, a proto opustil i koncepci dvoufázového založení akciové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy a. s.Garance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Obchodní firma společnosti zní: ABC, a. s. (dále jen „společnost”).

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obsah a úprava zakladatelských dokumentůGarance

16.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být založena také jediným…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 435Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava tzv. obchodních listin upravena v § 13a ObchZ.    Všichni podnikatelé musejí uvádět na obchodních listinách a na svých internetových stránkách (resp. v rámci informací, které …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 780Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Stávající ObchZ obsahuje úpravu ovládací smlouvy (§ 66a odst. 7 a 190b ObchZ) a smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ). Na rozdíl od ObchZ zákon již tyto koncernové smlouvy takto neupravuje. Aby nedošlo…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 148Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 111 ObchZ    Ohledně splacení vkladů při založení společnosti zůstává zachována dosavadní právní úprava. Nepeněžité vklady musejí být zcela splaceny před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. U…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 147Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 110 ObchZ    Zákon stanoví nové pravidlo pro změny společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným s tím, že za primární způsob její změny je považována dohoda všech společníků, neboť se jedná o smlouvu.    Při…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 781Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Předmětné ustanovení řeší kolizi ustanovení podle předcházející a nové právní úpravy ve vztahu k počtu členů družstva (právnických osob).    Družstva vzniklá podle původní právní úpravy, jejichž členy jsou pouze dvě…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 777Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    První odstavec tohoto ustanovení upravuje právní režim ustanovení dosavadních společenských smluv, která jsou v rozporu se zákonem. Stanoví, že tato ujednání se ke dni účinnosti zákona ruší. Jedná se o taková…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 250Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 ObchZ    Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku (§ 126 odst. 1 NOZ). Tomuto úkonu však musí předcházet tzv. založení společnosti, k němuž dochází přijetím stanov. Na rozdíl od dosavadní právní …

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...