dnes je 28.5.2024

Průběh likvidaceGarance

26.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava likvidace společnosti je upravena v obecné rovině v § 187 a násl. NOZ a u jednotlivých typů společností speciálními ustanoveními upravenými v ZOK. V případě společnosti s ručením omezeným pak § 241 a 242…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení společnosti s likvidacíGarance

23.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecnou právní úpravou pro zrušení právnické osoby, kterou je samozřejmě i společnost s ručením omezeným, je občanský zákoník. Ten stanoví v ustanovení § 168 odst. 1 NOZ, že právnická osoba se zrušuje právním jednáním společníků (tj. dohodou), uplynutím doby,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vstup společnosti do likvidaceGarance

19.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem likvidace je vypořádat majetek společnosti, tzv. likvidační podstatu a vyrovnat dluhy věřitelů a následně naložit s čistým likvidačním zůstatkem, který v likvidaci vyplyne, dle zákona. Likvidace společnosti je tedy jeden ze způsobů, jak se společnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jmenování likvidátora společnostiGarance

18.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Neplatnost společnosti a její likvidaceGarance

17.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obnovení likvidaceGarance

16.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím. Následně likvidátor zajistí do 30 dnů od skončení likvidace podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik společnostiGarance

15.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Společnost s ručením omezeným zaniká tedy dnem výmazu z obchodního rejstříku. To platí jak v případě přeměny obchodní společnosti, tak i v případě její…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnosti a odpovědnost likvidátoraGarance

10.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidátor je oprávněn získat všechny informace pro výkon své působnosti a plnění svých povinností. Zejména je povinností statutárního orgánu společnosti poskytnout likvidátorovi potřebnou součinnost k výkonu jeho funkce. Likvidátor také musí být obeznámen s…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení s. r. o. s likvidací - účetně a daňověGarance

16.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení společnosti bez likvidaceGarance

23.10.2018, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončit své podnikání a svou obchodní společnost zrušit. 

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...