dnes je 2.3.2024

Vzor - Smlouva o tiché společnostiArchiv

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o tiché společnostiGarance

5.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o tiché společnostiGarance

3.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o tiché společnosti je obsažena v § 2747 až 2755 NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Tichý společníkGarance

4.9.2014, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu tiché společnosti nalezneme v § 2747 - 2755 NOZ. Tato právní úprava zcela nahradila dřívější právní úpravu obsaženou v ust. § 673 - 681 ObchZ zrušeného ke dni 31. prosince 2013. Další práva a povinnosti týkající se tichého společníka může…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2752Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichému společníkovi vzniká nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejím případném schválení, pokud se vyžaduje. Schválení účetní závěrky je vyžadováno např. u akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, kde…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2751Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podstatnou náležitostí smlouvy o tiché společnosti je i závazek podnikatele zaplatit tichému společníkovi podíl na zisku. Zákon dnes již nevyžaduje, aby byla výše podílu na zisku ve smlouvě výslovně ujednána, byť to samozřejmě bude jedna ze …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2755Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetkové vypořádání    Po ukončení smlouvy o tiché společnosti musí dojít k majetkovému vypořádání mezi podnikatelem a tichým společníkem. Podnikatel je v takovém případě povinen vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo snížený o jeho podíl…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2753Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichý společník se podílí na ztrátě podnikatele ve stejném rozsahu jako na zisku. Smlouvou nelze oba poměry stanovit rozdílně a není ani možné podíl tichého společníka na ztrátě podnikatele vyloučit. K takovému ujednání by se nepřihlíželo.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2748Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Předmět vkladu    NOZ již dnes výslovně nestanoví, co může být předmětem vkladu tichého společníka, nepochybně by ale mělo jít o majetek či majetkovou hodnotu, která je využitelná při podnikání podnikatele.    Nejčastěji budou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2749Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva tichého společníka nahlížet do obchodních dokladů    Tichý společník je ze zákona oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkající se podnikání podnikatele. Správně by mělo být stanoveno, že jde o doklady a záznamy týkající…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2750Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podstatou tiché společnosti je, že se tichý společník nestává společníkem podnikatele, mezi tichým společníkem a podnikatelem je pouze obligační (závazkový) vztah. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání tedy vznikají pouze podnikateli a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2747 - Základní ustanoveníGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava smlouvy o tichém společenství byla obsažena pouze v ObchZ, a to v ustanoveních § 673 až § 681. Právní úprava v NOZ je v zásadě obdobná, mění se mírně terminologie. Smlouva se v NOZ označuje jako…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2754Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichou společnost lze sjednat na dobu neurčitou nebo dobu určitou. Pokud byla tichá společnost ujednána na dobu určitou, pak zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. V případě, že byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možné…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...