dnes je 19.6.2024

Změny údajů v živnostenském rejstříku; zánik a pozastavení živnostenského oprávnění; přerušení provozování živnostiGarance

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že dojde u společnosti k jakékoliv změně či doplnění údajů, které jsou povinně zapisovány v živnostenském rejstříku, pak je společnost povinna tyto změny nahlásit a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Společnost ovšem nemusí…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědný zástupce, překážky provozování živnostiGarance

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže akciová společnost bude provozovat některou ze živností, je s ohledem na zákonné podmínky, které musí splnit, nezbytné, aby ji provozovala prostřednictvím osoby takzvaného odpovědného zástupce. Výjimku tvoří pouze živnost volná, pro kterou zákon…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Druhy živnostíGarance

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon dělí živnosti do několika kategorií, přičemž pro každou z kategorií platí odlišná pravidla. Základní rozdělení je následující:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jak získat živnostenské oprávněníGarance

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním předpokladem, aby akciová společnost mohla získat živnostenské oprávnění je, aby měla živnost uvedenu ve stanovách.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Živnostenské podnikáníGarance

25.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání tzv. živnostenské podnikání; jedná se o podnikání upravené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedním z významných rysů živnostenského…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předmět podnikání (činnosti), změna předmětu podnikání (činnosti)Garance

24.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme již uvedli v úvodních kapitolách, nemusí být akciová společnost založena pouze za účelem podnikání, nýbrž může být založena i za jiným účelem. Společnosti založené za jiným účelem než za účelem podnikání jsou však zakládány velmi zřídka. Lze se však…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozšíření či zúžení předmětu podnikáníGarance

7.6.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je zakládána k dosahování určitého účelu. Účel představuje nejen pojmový znak právnické osoby, ale zároveň odůvodňuje smysl její existence.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předmět podnikání (činnosti) s. r. o.Garance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je zakládána k dosahování určitého účelu. Účel představuje nejen pojmový znak právnické osoby, ale zároveň odůvodňuje smysl její…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Živnostenské podnikáníGarance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice je v praxi nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání tzv. živnostenské podnikání, jež je upraveno zejména v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...