dnes je 17.7.2024

Převod podnikání OSVČ na s. r. o. - daňověGarance

21.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení podnikatelské činnosti fyzické osoby (OSVČ), respektive jejího majetku a závazků (jmění) na s. r. o. je primárně ekonomickým rozhodnutím, které je odpovědí na výchozí otázku „Proč?”. Druhým krokem je logicky nalezení vhodného právního řešení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 40Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 77Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

On-line zakládání obchodních korporací a digitalizace notářské činnostiGarance

2.9.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se zvyšuje potřeba využívat on-line prostředí v nejrůznějších oblastech života. Ostatně též pandemie COVID-19 tento trend potvrdila, když mnohá protiepidemická opatření vedla k výraznému nárůstu práce z domova a využívání videokonferencí a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Správné vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě (stanovách) obchodní korporaceGarance

26.7.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích§ 98 (veřejná obchodní společnost), § 146 odst. 1 písm. b) (společnost s ručením omezeným), § 250 odst. 2 písm. a) (akciová společnost) a § 553…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vláda podle Havlíčka dnes prodloužila programy COVID 2021 a Nepokryté náklady

6.5.2021, Zdroj: ČTK

Podnikatelé budou muset prokázat propad tržeb alespoň o 50 procent v porovnání s loňským, nebo předloňským rokem.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Žádosti do programu COVID - 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna

31.3.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Firmy si budou moci vybrat ze dvou variant tu, která je pro ně výhodnější...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Koronavirový příspěvek podnikatelům se zdvojnásobí na 1000 korunGarance

25.2.2021, Zdroj: ČTK

Na podporu dosáhnou ti, jejichž tržby se snížily minimálně o 50 procent...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubnaGarance

23.2.2021, Zdroj: ČTK

Nově by se peníze měly vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň 3 měsíce...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Koronavirový příspěvek podnikatelům se zdvojnásobí na 1000 korun

18.2.2021, Zdroj: ČTK

Příspěvek už nebude navázán na nouzový stav a na podporu dosáhnou ti, jejichž tržby se snížily minimálně o 50 procent...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vláda schválila nový systém kompenzací firmám a podnikatelům

10.2.2021, Zdroj: ČTK

Hlavním kritériem pro získání kompenzace bude splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MZe vypíše další kolo Agricovidu, bude i pro tržnice

1.2.2021, Zdroj: ČTK

Maximální výše dotace bude 1,8 milionu eur pro potravináře a 225.000 eur pro zemědělce...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Senát chce zvýšit kompenzační bonus na 667 korun denně

27.1.2021, Zdroj: ČTK

Nárok na tzv. kompenzační bonus by měli mít i podnikatelé bez provozoven, jejichž činnost byla opatřeními omezena z alespoň 80 %...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MMR: Program COVID bude i pro malé ubytovatele

18.1.2021, Zdroj: ČTK

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Za uzavřené vleky bude náhrada 210 až 530 Kč za den

13.1.2021, Zdroj: ČTK

Zlepší-li se epidemická situace, budou lyžařská střediska jedním z prvních oborů, které budou uvolněny. ČR by následovala Rakousko v používání respirátorů typu FFP2.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Posečkání úhrady daně

9.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a DPČ, DPP

7.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Program Antivirus - náhrada mezd a platů A a B

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Velký liberační balíček

5.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy a. s. II.Garance

3.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 29. 12. 2007 a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vkladová povinnost a možnosti jejího splněníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou fází procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným je plnění vkladové povinnosti před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Základem právní úpravy této problematiky jsou ustanovení § 15 až § 28 ZOK obsažená v obecné…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik s. r. o.Garance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným nalezneme převážně v ZOK, a to především v jeho obecné části týkající se všech obchodních korporací. Jedná se o ustanovení § 8 až § 28 ZOK; některé specifické otázky jsou rovněž obsaženy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Akciová společnost je jednou z forem kapitálové společnosti, oproti nim pak stojí osobní společnosti, jež jsou v českém právním řádu zastoupeny veřejnou obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vymezení pojmu „dobrá pověst"Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český právní řád vymezení pojmu „dobrá pověst” neobsahuje, a proto je nezbytné si pomoci judikaturou soudů. Například dobrou pověst právnické osoby – podnikatele je třeba hodnotit podle jeho chování a v obchodních vztazích. Pokud tedy tento subjekt neplní své…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zákonné zastoupení akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekodifikace soukromého práva reprezentovaná novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích přinesla do postavení povinností členů statutárních orgánů akciové společnosti velmi podstatné změny. Jednou z těchto změn byla možnost akciové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žaloba na ochranu dobré pověsti právnické osobyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy společnosti - různé druhy akciíGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik akciové společnostiArchiv

1.1.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je dle § 1 odst. 1, 2 ZOK a § 243 ZOK kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií, a v níž je účast akcionářů na společnosti představována účastnickými cennými papíry, tedy cennými papíry a zaknihovanými…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k uveřejnění tiskové odpovědiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Stanovy akciové společnosti a jejich změnaGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovy akciové společnosti jsou jejím základním statutárním i zakladatelským dokumentem. ZOK totiž na rozdíl od obchodního zákoníku nepřipouští založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií, a proto opustil i koncepci dvoufázového založení akciové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prostředky ochrany dobré pověstiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na ochranu dobré pověsti a jména je zakotveno již v čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Je zřejmé, že právnická osoba se na základě uvedeného článku nemůže domáhat ochrany, pokud jde o zásah do její dobré pověsti, nicméně uvedená úprava svědčí o…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Druhy akciových společnostíGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti lze kategorizovat na základě mnoha různých kritérií, přičemž některé z těchto dělení mají zcela zásadní význam z hlediska právní úpravy, která se na konkrétní druh akciové společnosti vztahuje, jiné mají význam spíše…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smluvní zastoupení akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava smluvního zastoupení je obsažena v ust. § 441 a násl. NOZ. Vychází z toho, že ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. V plné moci uvede zmocnitel rozsah zástupčího oprávnění. Písemná forma plné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sídlo akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z hlavních identifikačních znaků akciové společnosti je její sídlo, které je třeba určit vždy při ustavení právnické osoby. U právnické osoby přitom podle § 136 odst. 2 NOZ platí, že zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Správce vkladů a jeho činnostGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V časovém úseku mezi založením a vznikem akciové společnosti ještě nemá akciová společnost právní osobnost (§ 118 NOZ). Teprve vznikem akciové společnosti se stává akciová společnost plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své jednání plnou odpovědnost.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy a. s.Garance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Obchodní firma společnosti zní: ABC, a. s. (dále jen „společnost”).

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žaloba na uveřejnění tiskové odpovědiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní firma akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se často používá pojem firma jako něco, co obecně označuje společnost nebo podnikatele (tedy např. hovoříme o tom, že spolupracujeme s firmou, která se zabývá dovozem určitého zboží ze zahraničí apod.). Je třeba ale upozornit na to, že v právní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nároky z porušení práv k obchodní firměGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska nároků z porušení práv k obchodní firmě odkazuje zákon na úpravu práv proti nekalé soutěži. Ta jsou upravena v § 2988 NOZ, podle kterého platí, že osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Změna sídla akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je běžné, že akciová společnost v průběhu trvání své podnikatelské činnosti své sídlo změní. Takovou změnu je třeba vždy zapsat do obchodního rejstříku, případně oznámit živnostenskému…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní listiny a internetové stránkyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah každého obchodního dopisu, objednávky a faktury, které akciová společnost vystaví či odešle, a dále obsah každé smlouvy, kterou akciová společnost uzavře, a obsah informací zveřejněných na internetových stránkách, musí být nejenom stylisticky dobře…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...