dnes je 18.7.2024

Vzor - Projekt rozdělení společnostiGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Společnost ABC, s. r. o. se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá výrobou oděvů a obuvi. Za účelem zlepšení a zjednodušení vnitřního fungování společnosti, snížení administrativního zatížení, zefektivnění řízení a zlepšení výkonnosti společnosti má…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozdělení společnostiGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu trvání každé společnosti může vyvstat potřeba provedení restrukturalizace společnosti, která povede ke zlepšení a zjednodušení vnitřního fungování společnosti, snížení administrativního zatížení, zefektivnění řízení a zlepšení výkonnosti společnosti.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na jmenování znalceGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Souhlas znalce se jmenovánímGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan ……., IČO ……, se sídlem …….., znalec pro obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: oceňování podniku, svým níže připojeným podpisem stvrzuje, že souhlasí se svým jmenováním jakožto znalce pro ocenění části jmění společnosti ABC, s. r. o., která má…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení v obchodním věstníkuGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost ABC, s. r. o., IČO ……, se sídlem ………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …… (oddíl C, vložka …..), tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Projekt fúze sloučením společnosti s ručením omezeným s akciovou společnostíGarance

7.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení obchodní společnosti zúčastněné na přeměněGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost Alfa, s. r. o., se sídlem Neustupného 1832, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 123 45 678, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 12345 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Zanikající společnost”), tímto v souvislosti s fúzí sloučením s…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení dle § 33 ZoPSDGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost Beta, a. s., se sídlem Na Větrném kopci 2456/12, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 455 12 457, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2453 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Beta, a. s.”), jakožto nástupnická…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na založení do sbírky listinGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Fúze obchodních společností a družstevGarance

5.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fúze obchodních korporací (a přeměn obecně) je obsažena v zákoně  č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o přeměnách”).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Fúze sloučenímGarance

5.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno výše, v případě fúze obchodních společností sloučením dochází ke spojení dvou nebo více obchodních společností, z nichž jedna se stane nástupnickou společností, a ostatní společnosti zaniknou. Jmění zanikající nebo zanikajících společností…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...