dnes je 28.5.2024

Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohleduArchiv

23.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatel alias vkladatel se vkladem svého majetku do základního kapitálu společnosti čili přijetím závazku vložit jisté majetkové hodnoty fakticky stává společníkem této obchodní společnosti. Za svůj vklad společník obdrží podíl na dotyčné obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohleduArchiv

22.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál představuje vlastní zdroj společnosti, který se v rozvaze (bilanci) vykazuje na straně pasiv. Předmět vkladu se přirozeně naopak nachází na straně aktiv. Poprvé se obojí objeví v zahajovací rozvaze sestavené ke dni vzniku s. r. o.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 40Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitálGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích upravuje dva způsoby poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti, a to:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti z vlastních zdrojů společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je upraveno v ustanovení § 495 až 504 ZOK. Tento způsob zvýšení základního kapitálu se označuje rovněž jako nominální zvýšení základního kapitálu, neboť se de facto jedná pouze o účetní operaci,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitáluGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu akciové společnosti nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to zejména v ustanoveních § 464 až 515 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále § 15, §…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemciGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříkuGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Podle § 477 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vklady společníkůGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní právní úprava vkladů společníků je obsažena v § 15 ZOK. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie. U kusové akcie se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 1746 NOZGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitým vklademGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě rozhodnutí valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve si pro přehlednost shrneme rámcový přehled kroků, jak má společnost postupovat v případě, že se rozhodne zvýšit základní kapitál.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postup pro splácení peněžitých vkladů po vzniku společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno v jiných částech příručky, ještě před vznikem společnosti je třeba, aby upisovatelé:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 1746 NOZGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kroky předcházející konání valné hromadyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud bude emisní kurz upsaných akcií splácen vklady peněžitými, předchází konání valné hromady v zásadě jediný krok, kterým je svolání valné hromady.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o příplatku do společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nepeněžité vkladyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeněžitým vkladem může být v zásadě jakákoliv věc s výjimkou peněz. Zákon nestanoví žádné omezení požadující hospodářskou využitelnost nepeněžitého vkladu.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozpuštění rezervního fonduGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje, aby akciová společnost vytvářela povinně rezervní fond ze zisku. Povinnost vytvořit rezervní fond je stanovena pro akciové společnosti pouze ve dvou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Peněžité vkladyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno výše, rozlišují se vklady peněžité a nepeněžité. Pokud jde o peněžité vklady, ty mohou být poskytnuty jak v české měně, tak i v měně zahraniční, nicméně vklad v zahraniční měně musí být až na výjimky přepočten na českou měnu, a to i z…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (podílem v s. r. o.)Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOK - nepeněžitý vkladGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o vkladu při zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklademGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 440 odst. 2 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo společnosti Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 123568 (dále jen „Společnost”), se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Konání valné hromadyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob svolání valné hromady a náležitosti pozvánky již byly popsány v předchozí kapitole. V této kapitole se zaměříme především na rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu a náležitosti usnesení valné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní kapitálGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál a jeho definice je upraven pro všechny typy obchodních korporací (tedy i pro akciovou společnost) v § 30 ZOK. Podle tohoto ustanovení je základním kapitálem obchodní korporace souhrn všech vkladů.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu dle ust. § 19 ZOKGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitálu s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to především v ustanovení § 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení § 15, §…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Rozhodnutí jediného společníka o zvýšení ZK ve formě notářského zápisuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitáluGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatkuGarance

24.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitálGarance

24.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis ze zasedání představenstva společnosti Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO: 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568, konaného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOKGarance

23.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo společnosti ABC, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 843/12, PSČ 140 00, IČO 123 45 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 77859 (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK z vlastních zdrojů dle § 498 ZOKGarance

23.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

sepsaný dne 20. 5. 2020 (slovy: dvacátého května roku dva tisíce dvacet) JUDr. Alenou Krásnou, notářkou se sídlem v Praze, v sídle notářské kanceláře na adrese Praha 1, Václavské náměstí 538/71,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Příplatek mimo základní kapitál akciové společnostiGarance

23.11.2016, Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem mimo základní kapitál společnosti dochází ke zvýšení vlastního majetku společnosti, aniž by docházelo ke zvýšení základního kapitálu, tedy nedochází ani ke zvětšení podílu společníka ve společnosti. Jedná se o jeden z mnoha způsobů, jakým společnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní kapitál s. r. o.Garance

21.4.2016, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná definice základního kapitálu je obsažena v § 30 ZOK. Základní kapitál je zde definován jako souhrn všech vkladů (peněžitých a nepeněžitých) všech společníků.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozpuštění rezervního fondu - daňové aspektyGarance

8.4.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost rozpuštění rezervního fondu se objevila jako nová právní skutečnost v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Úprava ZDP proto musela na tuto skutečnost reagovat následně, což se stalo zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Konkrétní způsoby snížení základního kapitáluGarance

18.11.2015, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Snížení základního kapitálu zničením či zrušením vlastních akcií nebo zatímních listů

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní kroky při snížení základního kapitáluGarance

16.11.2015, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro úspěšné snížení základního kapitálu je nutno dodržet některé formální kroky stanovené zákonem. Proto je dobré se na ně blíže zaměřit:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Způsoby snížení základního kapitáluGarance

16.11.2015, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost povinně vytváří základní kapitál, který musí udržovat po celou dobu svého trvání alespoň v minimální výši. Zákon přitom vyžaduje minimální základní kapitál akciové společnosti ve výši 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. V praxi lze ale ještě najít…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitálu a. s. z účetního a daňového pohleduGarance

24.8.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál patří mezi nejstálejší účetní položky rozvahy, a to bez ohledu na velikost účetní jednotky, rozsah a druh její činnosti. Poté, co je ZK vytvořen vklady zakladatelů, se již zpravidla jeho výše nemění, protože to není nutné a proč si tedy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nepeněžité vklady do základního kapitáluGarance

9.4.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava vkladů v novém zákoně o obchodních korporacích se nachází v obecných ustanoveních § 15 až 29 ZOK a dále v ustanoveních v rámci právní úpravy společnosti s ručením omezeným, a to zejména v ustanoveních § 142 – 146 a § 150 – 151…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 520Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 517Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 519Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 529Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 516Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...