dnes je 23.7.2024

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti vláda po odkladu schválila

23.7.2024, Zdroj: ČTK

ČR má čas na přijetí NIS2 do října, NÚKIB se ale už nechal slyšet, že termín zřejmě nedodrží.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Flexibilní novelu zákoníku práce a revizi dávek dá Jurečka vládě do konce srpnav

22.7.2024, Zdroj: ČTK

V ní mj. navrhuje v příštím roce nahradit jednou podporou čtyři dosavadní dávky.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vozidla vypůjčená a na finanční leasingGarance

18.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy podnikatel využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. OZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Europoslanci schválili nová pravidla pro fungování umělé inteligence

17.7.2024, Zdroj: ČTK

Nařízení zavádí klasifikaci technologií podle způsobu využití a nastavuje různé úrovně omezení podle míry souvisejících rizik.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůGarance

15.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovování základu daně z příjmů fyzických osob mají u řady příjmů poplatníci dvě možnosti, jak uplatnit daňové náklady či výdaje. Buď je mohou uplatňovat ve skutečné výši anebo paušálně procentem z příjmů. Kromě toho mohou uplatňovat paušální výdaje v…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Položky odčitatelné od základu daněGarance

15.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sněmovna podpořila úlevu u záloh na sociální pojištění pro nové podnikatele

15.7.2024, Zdroj: ČTK

Pojistné budou moci uhradit až při jeho řádném ročním zúčtování.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

14.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Senát dnes schválil zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky beze změn

12.7.2024, Zdroj: ČTK

Do stejného procesu by dlužník nesměl vstoupit ve lhůtě 12 let místo nynějších deseti.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Zaměstnanecké benefityGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním motivačním prvkem pro zaměstnance bývá především výše jejich výdělku. Ovšem pro spoustu zaměstnanců hrají podstatnou roli i tzv. zaměstnanecké benefity, ty mohou být důvodem, proč se pracovník rozhodne u daného zaměstnavatele zůstat nebo jej…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena v § 74 a násl. ZP. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr řadí zákoník práce dva druhy dohod:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vysílání zaměstnanců do zahraničíGarance

11.7.2024, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále častějším fenoménem poslední doby je vysílání zaměstnanců českého zaměstnavatele do zahraničí. S vysíláním zaměstnanců je spojeno množství otázek, které je třeba vyřešit před odjezdem zaměstnance do zahraničí, v průběhu jeho pobytu, jakož i po jeho…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pracovní smlouvaGarance

10.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 ZP. Typicky se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové souvislosti odměny jednateleGarance

10.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z úpravy smlouvy o výkonu funkce (§ 59 až 62 ZOK) vyplývá, že odměna jednatele musí být schválena valnou hromadou. Jakékoli plnění poskytnuté společností jednateli v souvislosti s výkonem funkce jednatele musí být schváleno valnou hromadou, pokud právo na toto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Novela zákona o zaměstnanosti přináší klíčová opatření

9.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Posílení podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a postih nelegální práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vláda ve středu přes připomínky projedná nový zákon o kybernetické bezpečnosti

8.7.2024, Zdroj: ČTK

ČR má čas na přijetí NIS2 do října, NÚKIB se ale už nechal slyšet, že termín zřejmě nedodrží.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ

4.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Cílem je zajistit díky rovnoměrnějšímu rozložení práce v ČSSZ plynulý chod této agendy a vyšší efektivitu ČSSZ.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

§ 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

2.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sněmovna podpořila výjimku u DPH pro malé firmy z EU

1.7.2024, Zdroj: ČTK

Norma kromě toho také zpřesňuje podmínky, kdy bude možné uplatnit nižší sazbu DPH u staveb pro bydlení a pro sociální bydlení.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Legislativní změny s účinností od 1. července

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dojde například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Na ošetřovné možná získají nárok také živnostníci a pracovníci na dohody

29.6.2024, Zdroj: ČTK

Změny zavede vládní novela o nemocenském pojištění, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Zákoník práce zřejmě stanoví pravidla pro zvyšování minimální mzdy

28.6.2024, Zdroj: ČTK

Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce mají od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Od srpna čekají zaměstnavatele u dohod o provedení práce změny

26.6.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Schválení převodu závodu valnou hromadou společnosti s ručením omezenýmGarance

25.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

MŽP navrhuje přes 2 mld. Kč na kompenzace firmám za vysoké náklady na elektřinu

25.6.2024, Zdroj: ČTK

Týkat se to má energeticky náročných odvětí, která by mohla kvůli vyšším nákladům přesunout svou výrobu do zahraničí, kde jsou menší regulace.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

24.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

VzoryGarance

24.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení převodu závodu jediným společníkem společnosti s ručením omezenýmGarance

24.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace; souběh funkcíGarance

19.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace je jedním z témat, které léty rozhodně neztrácí na své aktuálnosti a za každé situace spolehlivě vyvolá vášnivé diskuse, a to nejen v řadách odborné veřejnosti. Živě diskutována bývá tato otázka zejména…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva jediným akcionářem společnostiGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOKGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele valnou hromadou společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o ochraně obchodních informacíGarance

17.6.2024, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podnikatelská seskupeníGarance

17.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivace podnikatelů spolupracovat ve formě tzv. „podnikatelských seskupení” může být nejrůznějšího charakteru. Seskupení jakožto větší celek má bezesporu silnější pozici na trhu než každý jednotlivý podnikatel samostatně. Mimo to seskupení umožňuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Hospodářská komora navrhla zákon proti byrokracii

17.6.2024, Zdroj: ČTK

Snížením administrativní zátěže o čtvrtinu by firmy v Česku ročně ušetřily 18 miliard korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o koupi závoduGarance

16.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Větší využívání AI ve firmách či výuce do r. 2030 jsou cílem nové strategie MPO

14.6.2024, Zdroj: ČTK

Národní strategie umělé inteligence se zaměřuje na sedm dalších oblastí.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Obchodní tajemstvíGarance

13.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle právní teorie je obchodní tajemství řazeno převážně mezi práva průmyslového vlastnictví. Obchodní tajemství není nový institut, který by české právo před nabytím účinnosti občanského zákoníku neznalo. Stávající úprava vychází v podstatě z předchozí úpravy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sněmovna v úvodním kole podpořila zákon o digitalizaci finančního trhu

13.6.2024, Zdroj: ČTK

Podle ministerstva financí má předloha pomoci lepší ochraně spotřebitelů v této části finančního trhu.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Spory ze smlouvy o koupi závoduGarance

12.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve sporech z koupě závodu (jeho části) jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy [§ 9 odst. 2 písm. n) OSŘ]. Uzavření smlouvy o koupi (části) závodu může mít významný vliv na právní poměry obchodní korporace, a tedy zprostředkovaně i na právní poměry…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Koupě závoduGarance

10.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozí úpravě (srov. § 409 a násl. ObchZ a § 476 a násl. ObchZ) již nejde o samostatný smluvní typ. Občanský zákoník totiž v § 2175 až 2183 OZ obsahuje toliko doplňující pravidla k obecné úpravě kupní smlouvy. Na koupi závodu se tedy použijí…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele jediným společníkem společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

8.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Doklad o uzavření smlouvy o koupi závoduGarance

6.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

pro účely ust. § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...