dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 87/1998 SbNU, sv.11, K osobní svobodě podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 87

IV. ÚS 305/97

K osobní svobodě podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod

Do doby zadržení obviněného podle příslušných ustanovení trestního řádu bylo třeba započítávat nejen dobu, po kterou byla osoba podezřelá ze spáchání trestného činu zajištěna podle § 14 odst. 1 písm. d) a e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění platném do 30. června 1998, tak jak to Ústavní soud vyjádřil ve svém nálezu publikovaném pod č. 23/1997 Sb., ale i dobu, po kterou byla její osobní svoboda bezprávně omezena způsobem contra legem.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 12. srpna 1998 sp. zn. IV. ÚS 305/97 ve věci ústavní stížnosti V. S. proti usnesením Krajského soudu v Praze z 30. 6. 1997 sp. zn. 14 To 375/97 a soudce Okresního soudu v Kladně z 13. 6. 1997 sp. zn. 4 Nt 227/97 o vzetí do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Praze čj. 14 To 375/97-23 ze dne 30. 6. 1997 a usnesení soudce Okresního soudu v Kladně čj. 4 Nt 227/97-12 ze dne 13. 6. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 8 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušení usnesení Krajského soudu v Praze čj. 14 To 375/97-23 ze dne 30. 6. 1997, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení soudce Okresního soudu v Kladně čj. 4 Nt 227/97-12 ze dne 13. 6. 1997 o vzetí stěžovatele do vazby. Trestní stíhání proti stěžovateli bylo zahájeno sdělením obvinění stěžovateli vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování Policie České republiky v Kladně dne 12. 6. 1997, pod ČVS: OVV-775/97 ve 13. 10 hodin a návazně byl stěžovatel téhož dne ve 14.25 hodin zadržen. Jeho osobní svoboda však byla omezena již před sdělením obvinění, a to dne 12. 6. 1997 v 10. 15 hodin tím, že po jeho převezení na Okresní úřad vyšetřování Policie ČR v Kladně z Obvodního oddělení Policie ČR v Kladně, kam se dostavil dobrovolně na základě písemného předvolání k podání vysvětlení, byl umístěn do čekárny a zde byl policisty ČOZ 243209 a ČOZ 277707 hlídán od 10. 20 hodin do doby zadržení ve 14.25 hodin. O tomto faktickém stěžovatelově zadržení však nebyl učiněn příslušný záznam či vypracován protokol. Stěžovatel přitom nemohl úřad vyšetřování opustit, neboť kromě toho, že byl hlídán, byla čekárna oddělena od schodiště mříží, kterou obsluhoval službu konající příslušník úřadu vyšetřování. Stěžovatel si tak nemohl v uvedené době zařídit své osobní věci a odejít si pro cigarety a na oběd. Cigarety mu musel donést příslušník, který ho hlídal, a oběd mu na požádání přinesl jeho řidič, který za ním na úřad vyšetřování přišel. Stěžovatel byl pak odevzdán soudu až dne 13. 6. 1997 ve 13. 06 hodin, tj. po uplynutí 24 hodin od omezení jeho osobní svobody. Obhájce stěžovatele na tuto skutečnost upozorňoval již při předvedení stěžovatele před soudce a později ve stížnosti proti rozhodnutí o vzetí stěžovatele do vazby. Soudce však přesto vzal stěžovatele do vazby a ani stížnostní soud toto pochybení nenapravil. Stěžovatel proto namítá, že byl vzat do vazby v rozporu s ustanovením čl. 8 Listiny a odkazuje na

Nahrávám...
Nahrávám...