dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 153/2004 SbNU, sv.35, K právu svědka, aby u jeho výslechu v trestním řízení byl přítomen advokát

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 153

II. ÚS 386/04

K právu svědka, aby u jeho výslechu v trestním řízení byl přítomen advokát

Postupem policie bylo porušeno ústavní právo stěžovatele na právní pomoc v řízení, zakotvené v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a to tím, že mu nebylo umožněno, aby jím zvolený advokát byl přítomen jeho výslechu jako svědka. Z ústavněprávního hlediska není žádný důvod, aby svědek na rozdíl od osoby podávající vysvětlení neměl právo na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Přitom v žádném případě nejde o to, že by orgán činný v trestním řízení měl za povinnost advokáta v každém případě zajistit anebo odkládat provedení svědecké výpovědi proto, že si svědek přeje mít u výslechu svého advokáta, ale pouze o povinnost toto zastoupení umožnit. Je proto věcí svědka, zda se rozhodne přijít k podání svědecké výpovědi v doprovodu svého právního zástupce či sám.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 20. října 2004 sp. zn. II. ÚS 386/04 ve věci ústavní stížnosti D. P. proti zásahu Policie České republiky, Národní protidrogové centrály, služby kriminální policie a vyšetřování, expozitury Ostrava, v řízení vedeném pod ČTS: NPC-92/2003-E6 spočívajícímu v tom, že stěžovateli nebylo umožněno, aby jeho výslechu jako svědka byl přítomen advokát.

Výrok

1. Policie České republiky, Národní protidrogová centrála, služba kriminální policie a vyšetřování, expozitura Ostrava, porušila svým postupem při výslechu stěžovatele v pozici svědka dne 14. 5. 2004 v řízení vedeném pod ČTS: NPC-92/2003-E6 základní právo stěžovatele podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

2. Policii České republiky, Národní protidrogové centrále, službě kriminální policie a vyšetřování, expozituře Ostrava, se zakazuje pokračovat v porušování ústavně zaručeného práva stěžovatele podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě 22. 6. 2004 se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud vyslovil nálezem porušení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) Policií České republiky, Národní protidrogovou centrálou, službou kriminální policie a vyšetřování, expoziturou Ostrava, dne 14. 5. 2004. Mělo k němu dojít tím, že nebylo umožněno, aby se jím zvolený advokát zúčastnil jeho výslechu jako svědka. Dále se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud přikázal zopakování tohoto výslechu tak, aby byla umožněna účast jeho právnímu zástupci. Podáním z 31. 8. 2004 stěžovatel ústavní stížnost změnil a nadále se domáhal vedle vyslovení porušení svého základního práva zákazu pokračování protiprávního jednání ze strany Policie České republiky, Národní protidrogové centrály, služby kriminální policie a vyšetřování, expozitury Ostrava.

Stěžovatel ze znění čl. 37 odst. 2 a z § 158 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „tr. ř.“) dovozuje své základní právo, aby při jeho výslechu v

Nahrávám...
Nahrávám...