dnes je 13.7.2020

Nejnovější

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

která se uskuteční dne 11. června 2021 v 10.00 hodin v zasedací místnosti akciové společnosti ABC, a. s., na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo společnosti ABC, a. s. Rybná 716/24 110 00 Praha 1 - Staré Město V Praze dne 11. ledna 2021 Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Vážené představenstvo, já, Josef Novák, nar. 6. 9. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Rozhodování valné hromady per rollam - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 418 ZOK umožňuje zavést do stanov institut rozhodování mimo valnou hromadu. Ustanovení § 175 odst. 1 ZOK pro toto rozhodování zavádí legislativní zkratku rozhodování per rollam. Obecná právní úprava rozhodování mimo valnou hromadu je pak upravena…

Přístupné pro: Start | Plus

Neplatnost akciové společnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku (§ 126 NOZ). Jakmile akciová společnost vznikne, není možné:

Přístupné pro: Start | Plus

Správce vkladů a jeho činnost - platné od 1. ledna 2021Garance

10.7.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V časovém úseku mezi založením a vznikem akciové společnosti ještě nemá akciová společnost právní osobnost (§ 118 NOZ). Teprve vznikem akciové společnosti se stává akciová společnost plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své jednání plnou odpovědnost.…

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

14.8.2020, Praha, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

20.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

10.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Firma profi LIVE
OD NÁS PRO VÁS

COVID-19 - aktuální informace pro podnikatele

Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

On-line verze

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR - včetně vzorů smluv a šablon

Tištěná brožura

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + plné znění GDPR

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + plné znění GDPR

Tištěná brožura

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů. Ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.7.2020 - úhrada zálohy na silniční daň za ll. čtvrtletí
Kurzy měn 10.7.2020
 1 EUR26,69 CZK (+0,08)
 1 USD23,67 CZK (+0,2)
 1 GBP29,8 CZK (+0,11)
 100 RUB33,28 CZK (+0,02)
 100 JPY22,15 CZK (+0,28)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody