dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 122/1996 SbNU, sv.6, K důvodům vazby podle § 67 trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 122

IV. ÚS 226/96

K důvodům vazby podle § 67 trestního řádu

Také v případě koluzní vazby [§ 67 písm. b) trestního řádu] musí být dány konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu z následku v tomto ustanovení uvedeného. Musí být tedy i u tohoto vazebního důvodu dána konkrétní skutečnost, nasvědčující obavě, že obviněný má koluzní záměry.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 19. listopadu 1996 sp. zn. IV. ÚS 226/96 ve věci ústavní stížnosti K. O. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 10. 7. 1996 sp. zn. 6 To 436/96, kterým byla zamítnuta stížnost proti usnesení Okresního soudu v Jeseníku z 26. 6. 1996 sp. zn. Nt 122/96 o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby.

I. výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 1996 sp. zn. 6 To 436/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Jak je patrno ze spisů Okresního soudu v Jeseníku sp. zn. Nt 102/96 a Nt 122/96 a vyšetřovacího spisu KVV-15/30-96, je proti stěžovateli vedeno trestní stíhání pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 a 4 trestního zákona ve formě spolupachatelství ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 trestního zákona, přičemž je mu kladeno za vinu, že se v období od srpna 1994 do června 1995 podílel na krádeži dřevní hmoty v množství nejméně 877 m3 v hodnotě nejméně 1462958 Kč. Usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 29. 2. 1996 čj. Nt 102/96-6 byl stěžovatel vzat do vazby z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a), b) trestního řádu dnem 26. 2. 1996. Dne 6. 6. 1996 podal stěžovatel žádost o propuštění z vazby, kterou zdůvodnil tak, že vazební důvod podle § 67 písm. a) trestního řádu již není dán proto, že v průběhu vyšetřování nebyla zjištěna žádná okolnost, která by nasvědčovala tomu, že uprchne nebo se bude skrývat ve snaze vyhnout se trestnímu stíhání a vazební důvod podle § 67 písm. b) trestního řádu není dán proto, že všichni svědci nebo spoluobvinění, na které by eventuálně mohl působit, již byli vyslechnuti a jejich výpovědi tak byly procesně zajištěny. Tuto žádost stěžovatele Okresní soud v Jeseníku usnesením ze dne 26. 6. 1996 čj. Nt 122/96-3 zamítl. Jak plyne z odůvodnění jeho rozhodnutí, dle úvahy soudu „je dána nadále důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání vyhnul, když mu hrozí vysoký trest a rovněž trvá obava, že obviněný bude působit na soudem doposud nevyslechnuté svědky“. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě stížnost, kterou Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 7. 1996 sp. zn. 6 To 436/96 zamítl, když i tento soud, jak plyne z odůvodnění jeho rozhodnutí, měl za to, že nadále trvá vazební důvod uvedený v ustanovení § 67 písm. a) trestního řádu, neboť stěžovateli hrozí vysoký trest a ve vztahu k vazebnímu důvodu podle písm. b) uvedeného ustanovení pak v odůvodnění uvedl, že „tento důvod trvá až po rozhodnutí soudem“.

Proti

Nahrávám...
Nahrávám...