dnes je 8.8.2022

DPH pro manažery s. r. o.Archiv

9.5.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem manažera je obchodní vedení firmy na nejvyšší „konečné” úrovni jejího strategického i operativního řízení. Obrazně řečeno točí kormidlem, aby s. r. o. plula ke světlým zítřkům a vyhnula se hrozbám Charybdy a Scylly. Nemůže se rozptylovat topením…

Přístupné pro: Start | Plus

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu DPH je při prodeji nemovité věci nutné dobře posoudit, zda se jedná o plnění, které je zdanitelné, tedy s povinností uplatnit daň na výstupu, nebo o plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Je tedy nutné rozhodnout,…

Přístupné pro: Start | Plus

Ručení příjemce zdanitelného plněníGarance

11.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut ručení plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, je obsažen v § 109 ZDPH. Tato úprava tedy vymezuje případy, kdy odběratel – plátce DPH ručí za daň, pokud by ji dodavatel neodvedl.…

Přístupné pro: Start | Plus

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osobaGarance

8.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut nespolehlivého plátce je další z řady nástrojů na boj proti daňovým únikům v oblasti DPH. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Tuto…

Přístupné pro: Start | Plus

Správa daněGarance

3.6.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 99 ZDPH, základním zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní měsíc s výjimkou případů vymezených v § 99a a § 99b ZDPH. Smyslem této úpravy má být zejména snaha zajistit častější možnost kontroly vykazovaných údajů plátci v daňových přiznáních, a to…

Přístupné pro: Start | Plus

Režim přenesení daňové povinnostiArchiv

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významný nástroj v boji s daňovými úniky v oblasti DPH představuje režim přenesení daňové povinnosti. Tento režim je upraven v § 92a až 92i ZDPH. Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na…

Přístupné pro: Start | Plus

Nárok na odpočet daněGarance

4.5.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet daně je velmi důležitou součástí celého systému DPH, jeho podmínky jsou upraveny v § 72 až § 79d ZDPH. Výše nároku na odpočet příznivě ovlivňuje výši daně, kterou je plátce povinen státu odvést, na druhou stranu posuzování nároku na odpočet a…

Přístupné pro: Start | Plus

Den uskutečnění zdanitelného plněníGarance

30.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”) má pro plátce mimořádný význam, protože tento den určuje, kdy je plátce povinen přiznat daň na výstupu. Často se jedná o poměrně složitý proces a správné řešení nabývá na významu zejména…

Přístupné pro: Start | Plus

Místo plněníGarance

24.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že řada a. s. bude účastníkem transakcí s mezinárodním prvkem, bude nutné správně stanovit místo plnění, a tedy místo, kde bude z příslušné transakce vybírána…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové subjektyGarance

20.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Předmět daněGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět daně je podrobně vymezen v § 2 ZDPH. Předmětem daně podle českého zákona o dani z přidané hodnoty, a tedy s dopadem do české DPH je:

Přístupné pro: Start | Plus

Právní úpravaGarance

10.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke dni vstupu České republiky do EU byl přijat nový zákon upravující oblast DPH, a to zákon č. 235/2004 Sb., který v plné míře nahradil předchozí zákon č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícím motivem pro přijetí nového zákona bylo sladění…

Přístupné pro: Start | Plus

Sankce v daňovém řízení a možnost jejich prominutíGarance

9.1.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud daňový subjekt nesplní v daňovém řízení nějakou svou povinnost, a to ať peněžité nebo nepeněžité povahy, potom následuje odpovídající sankce jako trest za toto porušení. Následky porušení povinností při správě daně jsou vymezeny v § 246 až 254 DŘ.…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Podnět na průtahy v řízení dle § 38 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Plná moc pro daňové řízení dle § 27 DŘ (říjen 2010)Garance

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...