dnes je 29.5.2024

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke staženíArchiv

18.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu ke staženíArchiv

18.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Archiv

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nezdanitelné částky u fyzických osobArchiv

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůArchiv

5.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovování základu daně z příjmů fyzických osob mají u řady příjmů poplatníci dvě možnosti, jak uplatnit daňové náklady či výdaje. Buď je mohou uplatňovat ve skutečné výši anebo paušálně procentem z příjmů. Kromě toho mohou uplatňovat paušální výdaje v…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Termín podání daňového přiznáníArchiv

2.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Uplatnění nároku na náhradu vynaložených výdajů a ušlého zisku podle § 107 DŘGarance

1.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o delegování místní příslušnosti správce daně podle § 18 DŘGarance

1.11.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dodatečné daňové přiznání podle § 141 DŘGarance

15.6.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sankce v daňovém řízení a možnost jejich prominutíGarance

9.1.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud daňový subjekt nesplní v daňovém řízení nějakou svou povinnost, a to ať peněžité nebo nepeněžité povahy, potom následuje odpovídající sankce jako trest za toto porušení. Následky porušení povinností při správě daně jsou vymezeny v § 246 až 254 DŘ.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Námitka nesprávnosti potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 159 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 151 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o stanovení záloh jinak podle § 174 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o rozložení úhrady daně na splátky podle § 156 DŘGarance

1.11.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o použití přeplatku na dani na úhradu nedoplatku podle § 155 DŘGarance

1.11.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o posečkání s úhradou daně podle § 156 DŘGarance

1.11.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků dle § 36 odst. 1 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Žádost o prodloužení lhůty dle § 36 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Plná moc pro daňové řízení dle § 27 DŘ (říjen 2010)Garance

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...