dnes je 28.3.2023

Jurečka pokládá za potřebné zvýšit odvody na penze pro lidi pracující na dohodu

28.3.2023, Zdroj: ČTK

Opatření podle něj musí být jedním z témat chystané důchodové reformy kvůli zvýšení příjmů pro financování penzí.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vicepremiér Bartoš chce omezit zveřejňování dat držitelů datových schránek

27.3.2023, Zdroj: ČTK

Od letošního roku jsou datové schránky povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Jurečka považuje za možné zvýšení daní firem i daňovou progresi

21.3.2023, Zdroj: ČTK

Vláda by měla o změnách daní politicky rozhodnout do měsíce, změny by měly platit od ledna 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

13.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Sněmovna schválila změny pravidel pro vyplácení mezd za firmy v úpadku

10.3.2023, Zdroj: ČTK

Motivem k úpravě této oblasti je dosažení optimální a dostatečné ochrany práv zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Podnikatele má před hrozbou úpadku zachránit novinka - preventivní restrukturalizace

9.3.2023, Zdroj: justice.cz

Smyslem této novinky je včas odhalit momentální finanční potíže podnikatelů a zahájit ozdravný proces.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Provozování e-shopu z pohledu daní z příjmů a DPHGarance

7.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou skutečností je posouzení příjmů plynoucích z provozování e-shopu z pohledu daně z příjmů.

Přístupné pro: Plus | Super

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

S internetovým obchodováním rostou i počty porušení zákonů

1.3.2023, Zdroj: Česká obchodní inspekce

ČOI uskutečnila 177 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 80 %.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Výsledky kontrol maloobchodních internetových stránek v EU

28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Pozor na podmínky odpočtu DPHGarance

24.2.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je nutná pro zajištění neutrality této nepřímé daně z hlediska jejich plátců. Dřívější „daň z obratu” zatěžovala výstupy firem bez ohledu na související vstupy – takže…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAKGarance

23.2.2023, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

21.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona má podstatný dopad mj. na formu komunikace s finančními úřady a na doručování písemností.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1965Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje úkon převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, že bylo řádně plněno (tzv. kontrolní přejímku). Navazuje tedy na § 1963 odst. 1. Účelem kontrolní přejímky je provedení kontroly předmětu plnění (zboží či služby), zda jsou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2388Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2389Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2369Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabyvatel licence má informační povinnost vůči poskytovateli v případě, že dojde k ohrožení nebo porušení licence. Musí ji splnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy se o ohrožení či porušení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2367Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel licence má povinnost nabyvateli licence po uzavření licenční smlouvy předat podklady a informace potřebné k výkonu licence. Může jít např. o předání hmotného nosiče, na kterém je zachyceno autorské dílo nebo jeho kopie, u průmyslových práv může…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1964Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení navazuje na úpravu v § 1963, přičemž obsahuje následky, které by mělo jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením. Představuje též implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2377Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na poskytnutí rozmnoženiny pro autora se strany smluvně dohadují většinou u tištěných publikací prováděných při nakladatelské činnosti. Pokud se na tom ale nedohodnou a zároveň poskytnutí rozmnoženiny smluvně nevyloučí, může nárok na takovou rozmnoženinu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2364Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při postoupení licence dochází k úplnému převodu licence z jejího původního nabyvatele licence na třetí osobu. Na rozdíl od případu udělení podlicence původnímu nabyvateli licence v rozsahu postoupení nezůstává – po postoupení tak už nemůže sám práva…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2384Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2375Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2378Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2362Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud by výslovně nebyla sjednána výhradní licence, platí fikce, že se jedná o nevýhradní licenci. Vzhledem k tomu, že výhradní licence vyžaduje písemnou formu, je nutné v textu výslovně uvést, že jde o výhradní licenci. Pokud by toto nebylo definováno, jde…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2363Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud si to strany nesjednají v licenční smlouvě, nemůže nabyvatel licence poskytnout podlicenci třetí osobě. Podlicence (též označovaná jako sublicence) představuje oprávnění tvořící součást licence (ale nikdy nemůže být širší nežli licencované právo, neboť…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2366Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Licence může být poskytnuta úplatně i bezúplatně, zákon však stanoví bližší podmínky pro ujednání otázek odměny. Odměna je obvykle sjednána v penězích (může být určena fixní částkou, nebo jako výnosová odměna, případně kombinací obou variant), není vyloučena…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2385Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2368Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2382Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2365Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1966Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zpřesňuje § 1963 v tom, že jeho účelem není vyloučení sjednání úhrady ceny za plnění ve formě splátek. Vyloučení možnosti sjednání splátkového kalendáře nebylo ani úmyslem příslušné směrnice (článek 5 směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2358Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2359Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2360Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2361Garance

15.2.2023, Mgr. Tereza Formanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě udělení nevýhradní licence je poskytovatel na rozdíl od výhradní licence oprávněn sám vykonávat právo i poté, co licenci udělí. Dále též může stejné právo udělit i dalším osobám bez…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2376Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2381Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2386Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2371Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2387Garance

15.2.2023, Mgr. Jana Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2372Garance

15.2.2023, Mgr. Pavel Čech, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...