dnes je 22.4.2024

Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

17.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pojistné na sociální pojištěníGarance

15.4.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely pojistného na sociální pojištění mají členové představenstva, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, postavení zaměstnanců a akciová společnost má postavení jejich zaměstnavatele. Podmínkou pro to, aby zaměstnanec (včetně člena představenstva)…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Růst příspěvků na péči Sněmovna schválila podle návrhu koalice

15.4.2024, Zdroj: ČTK

Od července se zvýší příspěvky na péči ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých o zhruba desetinu až dvě pětiny.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Důchodové pojištěníGarance

12.4.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky účasti na důchodovém pojištění jsou stejné jako u účasti na nemocenském pojištění. Platí tedy, že kdo je účasten nemocenského pojištění, je zároveň účasten i důchodového pojištění; je-li člen představenstva účasten nemocenského pojištění, je tedy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jurečka: Jednání odborů a zástupců vlády o růstu platů by měla být v květnu

12.4.2024, Zdroj: ČTK

Odbory požadují pro úředníky, pracovníky v kultuře či nepedagogy přidání o 15 procent.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Nemocenské pojištěníGarance

11.4.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenského pojištění jsou podle bodu 18 § 5 písm. a) ZNP účastni členové kolektivních orgánů právnické osoby, tj. též členové představenstva, za podmínky, že jim v době výkonu této činnosti plynou (mohly plynout) příjmy ze závislé činnosti, které jsou (nebo…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

MPSV podnikatele podpoří 270 miliony korun

9.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Umělá inteligence může zefektivnit komunikaci živnostníků se státem

5.4.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Státní úřad inspekce práce loni uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun

4.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritou pro letošní rok zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MPSV: Práci má 123.000 uprchlíků, 90 pct má smlouvu či dohodu s odvody

3.4.2024, Zdroj: ČTK

Lidé s dočasnou ochranou mají volný přístup na trh práce a nepotřebují zprostředkovatele, mohou se také bez obav obracet na úřady.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Šéf inspekce práce: Kontroloři se zaměří na nehlášené pracovní úrazy a úmrtí

2.4.2024, Zdroj: ČTK

Inspekce se letos soustředí také na takzvané zastřené zaměstnávání.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobiluGarance

31.3.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vláda: Podpora na zaměstnání postižených roste od dubna o 1500 na 15.700 Kč

22.3.2024, Zdroj: ČTK

O přidání opakovaně žádali zaměstnavatelé - poukazovali na růst minimální mzdy i nákladů kvůli zdražování.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Jak naplno využít VZP Point jako zaměstnavatel

22.3.2024, Zdroj: VZP

Ve VZP Pointu je mj. k dispozici přehled všech podání včetně stavu jejich zpracování a další užitečné funkce.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Úlevu u záloh na sociální pojištění by chtěli autoři návrhu projednat zrychleně

21.3.2024, Zdroj: ČTK

A to tak, aby změnu plánovanou k 1. lednu 2025 mohli v předstihu zohlednit lidé uvažující o vstupu do podnikání.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Jurečka: Vláda schválila novelu zákoníku práce s valorizací minimální mzdy

20.3.2024, Zdroj: ČTK

Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce by měly od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Minimální mzda má odpovídat 45 procentům průměrné mzdy, novelu projedná vláda

18.3.2024, Zdroj: ČTK

Vypočítávat by se měla jako násobek predikovaného průměrného výdělku na další rok a koeficientu, který stanoví na dva roky vláda.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MPO podpoří inovační potenciál firem, pomůže jim s ochranou práv průmyslového vlastnictví

13.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí budou moci podávat žádosti od 19. března 2024 do 31. prosince 2025.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MPSV upozorňuje na nové povinnosti agentur práce v souvislosti s novelou zákona

12.3.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Jak ESG změní podnikání?

12.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odemkněte brány k udržitelnému růstu a vytříbené konkurenceschopnosti.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Kniha jízd, GPS ve služebních autech, které jsou využívány i k soukromým účelům, to vše vztažené ke GDPRGarance

8.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současně době je zcela obvyklou praxí umožnění zaměstnancům využívat služební automobily, tj. automobily zaměstnavatele, i k soukromým účelům. Tento postup ale s sebou přináší celou řadu daňových i dalších souvislostí, na které bychom se v této kapitole…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Automobil a cestovní náhradyGarance

7.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. OZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Automobil z pohledu daně z příjmů právnických osobGarance

7.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní problematikou v oblasti daně z příjmů, která souvisí s používáním automobilu pro podnikatelské účely, je otázka správného posouzení daňové uznatelnosti nákladů či výdajů souvisejících s provozem tohoto automobilu. Základním předpokladem daňové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

MPSV navrhlo zvýšit podporu na zaměstnání postižených z 14.200 na 15.700 Kč

28.2.2024, Zdroj: ČTK

Příspěvek se upravoval naposledy v října 2022 o 600 korun. Zaměstnavatelé opakovaně žádali o jeho navýšení.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Příjem z převodu obchodního podílu (zdanění)Garance

27.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože transakce se týká tři daňových subjektů – s. r. o., jejíž podíl je převáděn, společníka prodávajícího podíl a společníka kupujícího podíl – z nichž každý může být jak daňovým rezidentem ČR (dále jen „Rezident”), tak i daňovým nerezidentem ČR (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zaměstnavatelé a odbory dál nemají shodu na penzích pro náročné profese

27.2.2024, Zdroj: ČTK

Podle zaměstnavatelů by se dřívější důchod bez krácení částky měl zavést ve dvou fázích.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

23.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatel alias vkladatel se vkladem svého majetku do základního kapitálu společnosti čili přijetím závazku vložit jisté majetkové hodnoty fakticky stává společníkem této obchodní společnosti. Za svůj vklad společník obdrží podíl na dotyčné obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 324a ZP Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohodyGarance

22.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

22.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál představuje vlastní zdroj společnosti, který se v rozvaze (bilanci) vykazuje na straně pasiv. Předmět vkladu se přirozeně naopak nachází na straně aktiv. Poprvé se obojí objeví v zahajovací rozvaze sestavené ke dni vzniku s. r. o.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převod podnikání OSVČ na s. r. o. - daňověGarance

21.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení podnikatelské činnosti fyzické osoby (OSVČ), respektive jejího majetku a závazků (jmění) na s. r. o. je primárně ekonomickým rozhodnutím, které je odpovědí na výchozí otázku „Proč?”. Druhým krokem je logicky nalezení vhodného právního řešení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Náklady na pohonné hmotyGarance

20.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Slevu na pojistném měsíčně využívá přes 85 tisíc zaměstnanců.

20.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Noví podnikatelé možná nebudou muset hradit zálohy na sociální pojištění

13.2.2024, Zdroj: ČTK

Pojistné by odvedli až při jeho řádném ročním zúčtování.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

12.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MPSV představilo interaktivní model trhu práce

12.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bude mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, prezentovat klíčová opatření i jejich přínosy.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Česko se staví proti návrhu evropských směrnic ohledně zdanění firem

5.2.2024, Zdroj: ČTK

Podle Senátu je účelnost návrhů sporná, znamenala by zvýšené administrativní náklady pro stát a podnikům by deklarované úspory výdajů nepřinesla.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Návrh zákona: Velké obchodní společnosti mají mít ve vedení aspoň třetinu žen

3.2.2024, Zdroj: ČTK

Výběr členů představenstva a rad by musel být transparentní s jednoznačnými a jasnými kritérii.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Povinné ručení se bude platit za víc druhů vozidel, zákon podepsal prezident

31.1.2024, Zdroj: ČTK

Vztahovat se bude například na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MZd chce umožnit firmám více se podílet na zdravotní péči o zaměstnance

30.1.2024, Zdroj: ČTK

Takové speciálně cílené programy prevence mohly přinést státu a firmám až 100 miliard korun ročně.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

§ 330-333 ZP Zánik právaGarance

25.1.2024, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 83a ZP Délka nepřetržitého úseku pracovní doby zaměstnance ve zdravotnictvíGarance

19.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 90b ZP Poskytování denního odpočinku zaměstnancům ve zdravotnictví v návaznosti na pracovní dobu podle § 83a ZPGarance

19.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nový zákon od MF má přiblížit české účetnictví mezinárodní praxi

18.1.2024, Zdroj: ČTK

Součástí návrhu je také zrušení povinnosti vést účetnictví pro fyzické osoby a pro malé neziskové organizace.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Finanční úřady spouští infolinky k dani z nemovitých věcí

17.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...