dnes je 24.5.2022

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 151 DŘ

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.27
Vzor s výkladem – Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 151 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ: CZ12345678

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

V Chomutově dne 20. 9. 2017

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (§ 151 DŘ)

Jako daňový subjekt Karel Novák, DIČ: CZ12345678, žádám v souladu s § 151 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedený finanční úřad o vystavení potvrzení o stavu všech mých osobních daňových účtů vedených u tohoto správce daně, a to ke dni podání této žádosti. (Pozn.: případně je možné specifikovat pouze některé osobní daňové účty, např. osobní daňový účet u daně z příjmů fyzických osob atd.)

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

………………………………….

Karel Novák

Výklad:

Předmětem evidence daní, kterou vede správce daně, je zaznamenávání vzniku, stanovení, splnění, popřípadě jiného zániku daňových povinností, a z toho vyplývajících přeplatků a nedoplatků. Tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech. Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh daně.

V praxi může nastat situace, kdy daňový subjekt nemá úplný přehled o stavu svých daňových pohledávek a závazků. Důvodů může být více, ale nejčastěji se jedná o vznik přeplatku na dani a jeho následné použití na úhradu jiného daňového nedoplatku, následné prominutí některých sankcí, mylné platby na daňové účty atd. V takovém případě je daňovému subjektu přiznáno v souladu s § 151 DŘ právo na vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Fakticky se jedná o právo obdržet od správce daně formální doklad, kterým lze také prokázat existenci či neexistenci daňových nedoplatků u správce daně.

Potvrzení o stavu osobního daňového účtu není rozhodnutím ve smyslu § 101 DŘ. Současně však § 151 odst. 1 DŘ stanoví, že na vydávání potvrzení se přiměřeně použijí ustanovení § 102 odst. 1§ 104 odst. 1 DŘ (tedy oprava zřejmých nesprávností). Potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí vzhledem k přiměřenému použití § 102 odst. 1 DŘ obsahovat tyto základní náležitosti:

aktuální údaje z daného osobního daňového účtu či účtů,

Nahrávám...
Nahrávám...