dnes je 28.9.2022

Input:

Příjmy, které nejsou předmětem daně

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně

Ing. Zdeněk Morávek

Předmětem daně jsou v souladu s § 18 odst. 1 ZDP příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, předmět daně je tedy u a. s. (obecně u právnických osob) vymezen velice široce. V § 23 odst. 1 ZDP je potom uvedeno, že základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady.

Příjmy získané darováním

Příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou uvedeny v § 18 odst. 2 ZDP, z pohledu a. s. ale nemají příliš praktický význam. V souvislosti s předchozí úpravou je ale vhodné uvést, že od roku 2014 došlo k inkorporaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů, a tyto příjmy, které do konce roku 2013 byly předmětem těchto daní, jsou od roku 2014 předmětem daně z příjmů, nově jsou označovány jako bezúplatné příjmy. Bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu je osvobozen od daně u všech poplatníků, tedy včetně a. s., jinak je tomu u příjmů z darování. Tyto bezúplatné příjmy jsou osvobozeny pouze u veřejně prospěšných (dříve neziskových) poplatníků, a to za podmínek § 19b odst. 2 písm. b) ZDP. Z toho tedy vyplývá, že tyto případy osvobození se a. s. týkat nebudou.


A. s. získala darem peněžní částku ve výši 30 000 Kč. Tento bezúplatný příjem podléhá dani z příjmů a bude vstupovat do základu daně tohoto poplatníka. Jestliže by o tomto příjmu nebylo účtováno do výnosů, je zahrnutí

Nahrávám...
Nahrávám...