dnes je 18.5.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

8.    Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele

 

Operační program Zaměstnanost

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dále pal zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
  • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.

Míra podpory:

  • 85 % EU
  • 15 % státní rozpočet
  • 0 % žadatel.

Příjemci podpory:

 Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • Úřad práce České republiky.

Termín: Příjem žádostí je otevřen do 31. 5. 2021.

 

 

Vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

Míra podpory

  • a) Finanční podpora do výše 1 000 Kčna set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
  • b) Finanční podpora do výše 3 000 Kčna televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
  • c) Finanční podpora do výše 7 000 Kčna nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují
Nahrávám...
Nahrávám...