dnes je 23.3.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy:

Operační program Jan Ámos Komenský (OPJAK)

Zdoje informací: https://opjak.cz/

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury – město Brno

Zdroje informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dotace/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-spjatych-s-pandemii-covid-19/

 

Programy fondů EHP a Norska

Zdroje informací: https://www.eeagrants.cz/, https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/vzdelavani/vyzvy/2020/nove-vyzvy-v-programu-vzdelavani-3128

 

Nahrávám...
Nahrávám...