dnes je 10.6.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Podpora výzkumu. Vývoje a inovací

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Robotizace, automatizace a prosazování inovací (Country For The Future)

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpořit usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách, především v malých a středních podnicích. Zaměření projektu může být na inovaci produktu/služby, inovaci procesu, organizační inovaci nebo jejich libovolnou kombinaci. Výhodou tohoto programu je, že finanční prostředky získáte předem na váš účet.

Míra podpory:

  • 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. 20 mil. Kč,
  • pro rok 2024 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 300 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 550 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • malé a střední podniky,
  • podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, zároveň splňuje definici malého a středního podniku.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí končí dne 9. 6. 2023.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

Dílčí programy

Program EXPANZE - rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podniků

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Malí a střední

Nahrávám...
Nahrávám...