dnes je 23.7.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

19.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

 

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €,
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá do 15. 1. 2020.

Inovační vouchery - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

 • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.
 • v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Příjemci podpory: Malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 6. 2020.

 

Smart Grids II – výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy V programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Míra podpory:

 • podpora je poskytována až do výše 40 % ZV,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR.

Příjemci podpory:  Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy.)

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019 (23:59:59).

Smart grids II – Výzva VI.

Zaměření dotačního titulu: Cílem Výzvy VI programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Míra podpory

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 950 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR..

Příjemci podpory:

 • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019.

 

Spolupráce, technologické platformy – výzva III.

Zaměření dotačního titulu

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Míra podpory

 • dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů,
 • absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč,
 • absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč.

Příjemci podpory

 • účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 2 a 12 Výzvy; demonstrativní výčet podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy.

Termín

 • Žádosti o podporu jsou přijímány do 10. 9. 2019.

 

Spolupráce - Klastry – výzva VI.

Zaměření dotačního titulu:Tato výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní