dnes je 25.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2534

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2534

JUDr. Jan Rosůlek

[Následky odstoupení od smlouvy]

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 12 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2302/2015.

Ustanovení konkretizuje povinnosti pořadatele v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy z důvodu, že:

- nesouhlasí se zvýšením ceny více než o 8 %,

- vnější okolnosti nutí pořadatele změnit některou z podstatných náležitostí zájezdu,

- pořadatel nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka (§ 2528 odst. 1 písm. h)).

Ve výše uvedených případech komentované ustanovení stanoví lhůtu pro vrácení uhrazených finančních prostředků, když je pořadatel tyto prostředky povinen vrátit do 14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy. Původně zde bylo uvedeno, že tato lhůta počíná běžet od odstoupení ze smlouvy nicméně z důvodu sjednocení terminologie s § 2536a bylo s účinností od 6. 1. 2023 pojmosloví novelou č. 374/2022 Sb. změněno.

Pořadateli je stanovena povinnost vrátit veškeré uhrazené platby, není mu dovoleno ponechat si ani část úhrady na administrativní náklady, které musel vynaložit v souvislosti s odstoupením zákazníka.

Odstoupením od smlouvy zákazníkovi nezaniká nárok na případnou náhradu škody. Pořadatel se však odpovědnosti za škodu zprostí, prokáže-li, že "porušení smluvní povinnosti lze

Nahrávám...
Nahrávám...