dnes je 25.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2090

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2090

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Splnění povinnosti prodávajícího odevzdat věc kupujícímu při odeslání věci]

Komentované ustanovení se použije, pokud z kupní smlouvy vyplývá, že prodávající má věc kupujícímu odeslat. Naopak předmětné ustanovení se nepoužije na situace, kdy byla sjednána povinnost prodávajícího věc kupujícímu předat.

Okamžikem předání věci prvnímu dopravci dochází ke splnění povinnosti prodávajícího předat věc kupujícímu (za podmínky, že prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci).

Zároveň okamžikem předání věci prvnímu dopravci dochází v tomto případě k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Prodávající svoji povinnost předat věc prvními dopravci splní, až když dopravce věc převzal.

Dopravce je osoba, která se zavázala odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa

Nahrávám...
Nahrávám...