dnes je 6.12.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1390

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3.10.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1390

JUDr. Martin Kareš

[Vznik podzástavního práva]

Definici podzástavního práva a jeho subjektů lze nejlépe vysvětlit na modelovém příkladu: Osoba A je dlužníkem osoby B, jejíž pohledávku zajistí zástavou. Osoba B je dlužníkem osoby C, v jejíž prospěch zastaví uvedenou pohledávku.

Osoba A (vlastník prvotní zástavy, jinak též zástavce) je tak zástavním dlužníkem vůči osobě B a současně podzástavním dlužníkem vůči osobě C.

Osoba B (vlastník zastavené pohledávky, jinak též podzástavce) je tak zástavním věřitelem vůči osobě A a současně zástavním dlužníkem vůči osobě C,

Osoba C je tak podzástavním věřitelem vůči osobě A a současně zástavním věřitelem vůči osobě B.

Modelový příklad může být modifikován, pokud:

  • - osoba A bude pouze vlastníkem prvotní zástavy (tj. podzástavy), ale nikoliv již obligačním dlužníkem vůči osobě B, nebo
  • - osoba B bude pouze vlastníkem zastavené pohledávky, ale nikoliv již obligačním dlužníkem vůči osobě C.

Osoba A a osoba B jsou v tomto případě třetími osobami, které jsou však oprávněny zřídit zástavní (resp. v případě osoby B podzástavní) právo i bez svolení obligačního dlužníka. Povaha podzástavního

Nahrávám...
Nahrávám...