dnes je 29.5.2023

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění o poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele orgánům veřejné mociGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osobyGarance

19.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe. …

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledku posouzeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Jurečka nepředpokládá v letošním roce růst minimální mzdy

19.5.2023, Zdroj: ČTK

Vláda by na její zvýšení přistoupila, pouze pokud by se na něm dohodli odbory a zaměstnavatelé.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámeníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Vnitřní oznamovací systém a způsoby oznamováníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, zákon ohledně konkrétních způsobů oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému neomezuje povinné subjekty co do určení druhů nebo počtu způsobů oznamování. Pouze ve svém ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH obecně požaduje,…

Přístupné pro: Super

Vláda schválila návrh na snížení potřebného podílu hlasů pro rozdělení firem

18.5.2023, Zdroj: ČTK

Místo dosud potřebných 90 % hlasů všech akcionářů by nově mělo pro rozdělení firem stačit 75 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Informační povinnosti povinného subjektuGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b) ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči…

Přístupné pro: Super

Povinnosti povinného subjektu podle § 9 ZOCHGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Práce na dohody nebo z domova čekají úpravy, Sněmovna je podpořila

16.5.2023, Zdroj: ČTK

Na kratší úvazky nebo na práci na dálku získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Interní směrnice o whistleblowinguGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Souhlas oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky ústního oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyjádření oznamovateleGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Přepis zvukové nahrávky o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostechGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Povinný subjekt a jeho povinnosti při vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

12.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o ochraně oznamovatelů stanoví právní povinnosti povinného subjektu hned v několika směrech. První skupinou těchto povinností povinného subjektu jsou přímo povinnosti spojené se zavedením a následným vedením vnitřního oznamovacího systému, které jsou…

Přístupné pro: Super

Sdílení vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Pověření jiné osoby vedením vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Povinné subjektyGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vnitřní oznamovací systémGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní oznamovací systém je primárním kanálem pro oznamování a způsobem podání oznámení dle zákona. Jak zdůrazňuje směrnice i důvodová zpráva k zákonu, je ve veřejném zájmu i v zájmu povinných subjektů, aby bylo oznámení podáno nejprve prostřednictvím tohoto…

Přístupné pro: Super

Podmínky ochrany oznamovateleGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

OznámeníGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemiGarance

9.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Osobní působnost zákona o ochraně oznamovatelůGarance

9.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vymezení věcné působnosti zákona o ochraně oznamovatelůGarance

9.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vojenský průmyslGarance

6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Věda, výzkum a vzděláváníGarance

6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výrobní průmyslGarance

6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Potravinářský průmyslGarance

5.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výroba, produkce a distribuce chemických látekGarance

5.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předmět úpravy zákona o ochraně oznamovatelůGarance

5.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Širší souvislosti whistleblowinguGarance

5.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o koncept whistleblowingu, tak je v současné době chápán v trojím kontextu, a to jako:

Přístupné pro: Super

MPO přispěje 300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách

5.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo bude přijímat žádosti v období 17. května – 29. prosince 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Problémy s DPH u dlouhodobého majetkuGarance

4.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem dlouhodobý majetek (také „DM”) se v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) setkáme 50krát. Jedná se o legislativní zkratku zahrnující různá aktiva dlouhodobé spotřeby, ale kupodivu také i jejich technická…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nakládání s odpadyGarance

4.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Poštovní a kurýrní službyGarance

4.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...