dnes je 10.6.2023

Zaměstnavatelé budou o úsporách v dotacích jednat s jednotlivými ministry

7.6.2023, Zdroj: ČTK

Dál se povedou také jednání o daňových úlevách u zaměstnaneckých benefitů.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

6.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

V nejvyšší míře se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů zejména pro podnikatele - 54,4 mld. Kč.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vláda navrhuje méně sazeb DPH i méně některých výjimek u spotřebních daní

6.6.2023, Zdroj: ČTK

Přinášíme přehled nejdůležitějších hmotných změn podle důvodové zprávy k návrhu.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Senát umožnil přijetí zákona o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

6.6.2023, Zdroj: ČTK

Norma se má týkat nejen oznámení trestných činů, ale i závažných přestupků s horní hranicí postihu nejméně 100.000 korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2534Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 12 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2302/2015.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2090Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se použije, pokud z kupní smlouvy vyplývá, že prodávající má věc kupujícímu odeslat. Naopak předmětné ustanovení se nepoužije na situace, kdy byla sjednána povinnost prodávajícího věc kupujícímu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2530Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určení celkové ceny zájezdu je jednou z esenciálních náležitostí smlouvy o zájezdu (viz. Komentář k § 2521). Před novelou č. 111/2018 Sb. obsahoval občanský zákoník pouze úpravu, za jakých podmínek může pořadatel cenu za zájezd zvýšit. Touto novelou však byly…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2531Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2302/2015.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2549Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení týkající se smlouvy o zájezdu jsou v občanském zákoníku řazeny v části závazkových práv. Mělo by se tak jednat o ustanovení dispozitivní (viz komentář k § 1725). Do smlouvy o zájezdu se však prolíná potřeba ochrany zákazníka, která je vyjádřena…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2525Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

U smlouvy o zájezdu již není obligatorně vyžadována písemná forma, jako tomu bylo u cestovní smlouvy. Požadavek na písemnou formu však nebyl zcela opuštěn, když v textové podobě musí být vyhotoveno potvrzení o…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2524Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění o poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele orgánům veřejné mociGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osobyGarance

19.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe. …

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledku posouzeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Jurečka nepředpokládá v letošním roce růst minimální mzdy

19.5.2023, Zdroj: ČTK

Vláda by na její zvýšení přistoupila, pouze pokud by se na něm dohodli odbory a zaměstnavatelé.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámeníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Vnitřní oznamovací systém a způsoby oznamováníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, zákon ohledně konkrétních způsobů oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému neomezuje povinné subjekty co do určení druhů nebo počtu způsobů oznamování. Pouze ve svém ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH obecně požaduje,…

Přístupné pro: Super

Vláda schválila návrh na snížení potřebného podílu hlasů pro rozdělení firem

18.5.2023, Zdroj: ČTK

Místo dosud potřebných 90 % hlasů všech akcionářů by nově mělo pro rozdělení firem stačit 75 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Informační povinnosti povinného subjektuGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b) ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči…

Přístupné pro: Super

Povinnosti povinného subjektu podle § 9 ZOCHGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Práce na dohody nebo z domova čekají úpravy, Sněmovna je podpořila

16.5.2023, Zdroj: ČTK

Na kratší úvazky nebo na práci na dálku získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Interní směrnice o whistleblowinguGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Souhlas oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky ústního oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyjádření oznamovateleGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Přepis zvukové nahrávky o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostechGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Povinný subjekt a jeho povinnosti při vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

12.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o ochraně oznamovatelů stanoví právní povinnosti povinného subjektu hned v několika směrech. První skupinou těchto povinností povinného subjektu jsou přímo povinnosti spojené se zavedením a následným vedením vnitřního oznamovacího systému, které jsou…

Přístupné pro: Super

Sdílení vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Pověření jiné osoby vedením vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super
Nahrávám...
Nahrávám...