dnes je 15.7.2024

Novela zákona o zaměstnanosti přináší klíčová opatření

9.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Posílení podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a postih nelegální práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vláda ve středu přes připomínky projedná nový zákon o kybernetické bezpečnosti

8.7.2024, Zdroj: ČTK

ČR má čas na přijetí NIS2 do října, NÚKIB se ale už nechal slyšet, že termín zřejmě nedodrží.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ

4.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Cílem je zajistit díky rovnoměrnějšímu rozložení práce v ČSSZ plynulý chod této agendy a vyšší efektivitu ČSSZ.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

§ 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

2.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sněmovna podpořila výjimku u DPH pro malé firmy z EU

1.7.2024, Zdroj: ČTK

Norma kromě toho také zpřesňuje podmínky, kdy bude možné uplatnit nižší sazbu DPH u staveb pro bydlení a pro sociální bydlení.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Legislativní změny s účinností od 1. července

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dojde například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Na ošetřovné možná získají nárok také živnostníci a pracovníci na dohody

29.6.2024, Zdroj: ČTK

Změny zavede vládní novela o nemocenském pojištění, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Zákoník práce zřejmě stanoví pravidla pro zvyšování minimální mzdy

28.6.2024, Zdroj: ČTK

Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce mají od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Od srpna čekají zaměstnavatele u dohod o provedení práce změny

26.6.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Schválení převodu závodu valnou hromadou společnosti s ručením omezenýmGarance

25.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

MŽP navrhuje přes 2 mld. Kč na kompenzace firmám za vysoké náklady na elektřinu

25.6.2024, Zdroj: ČTK

Týkat se to má energeticky náročných odvětí, která by mohla kvůli vyšším nákladům přesunout svou výrobu do zahraničí, kde jsou menší regulace.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

24.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

VzoryGarance

24.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení převodu závodu jediným společníkem společnosti s ručením omezenýmGarance

24.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace; souběh funkcíGarance

19.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace je jedním z témat, které léty rozhodně neztrácí na své aktuálnosti a za každé situace spolehlivě vyvolá vášnivé diskuse, a to nejen v řadách odborné veřejnosti. Živě diskutována bývá tato otázka zejména…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva jediným akcionářem společnostiGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOKGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele valnou hromadou společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

18.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o ochraně obchodních informacíGarance

17.6.2024, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podnikatelská seskupeníGarance

17.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivace podnikatelů spolupracovat ve formě tzv. „podnikatelských seskupení” může být nejrůznějšího charakteru. Seskupení jakožto větší celek má bezesporu silnější pozici na trhu než každý jednotlivý podnikatel samostatně. Mimo to seskupení umožňuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Hospodářská komora navrhla zákon proti byrokracii

17.6.2024, Zdroj: ČTK

Snížením administrativní zátěže o čtvrtinu by firmy v Česku ročně ušetřily 18 miliard korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o koupi závoduGarance

16.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Větší využívání AI ve firmách či výuce do r. 2030 jsou cílem nové strategie MPO

14.6.2024, Zdroj: ČTK

Národní strategie umělé inteligence se zaměřuje na sedm dalších oblastí.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Obchodní tajemstvíGarance

13.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle právní teorie je obchodní tajemství řazeno převážně mezi práva průmyslového vlastnictví. Obchodní tajemství není nový institut, který by české právo před nabytím účinnosti občanského zákoníku neznalo. Stávající úprava vychází v podstatě z předchozí úpravy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sněmovna v úvodním kole podpořila zákon o digitalizaci finančního trhu

13.6.2024, Zdroj: ČTK

Podle ministerstva financí má předloha pomoci lepší ochraně spotřebitelů v této části finančního trhu.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Spory ze smlouvy o koupi závoduGarance

12.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve sporech z koupě závodu (jeho části) jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy [§ 9 odst. 2 písm. n) OSŘ]. Uzavření smlouvy o koupi (části) závodu může mít významný vliv na právní poměry obchodní korporace, a tedy zprostředkovaně i na právní poměry…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Koupě závoduGarance

10.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozí úpravě (srov. § 409 a násl. ObchZ a § 476 a násl. ObchZ) již nejde o samostatný smluvní typ. Občanský zákoník totiž v § 2175 až 2183 OZ obsahuje toliko doplňující pravidla k obecné úpravě kupní smlouvy. Na koupi závodu se tedy použijí…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele jediným společníkem společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOKGarance

8.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Doklad o uzavření smlouvy o koupi závoduGarance

6.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

pro účely ust. § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Stanjura: Nárok na podporu zelené nafty by mohli farmáři nově mít dvakrát ročně

5.6.2024, Zdroj: ČTK

Roční částka vyplácená na podporu takzvané zelené nafty zůstane podle Stanjury stejná.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

MPSV letos zahájilo projekt DigiKvalifikace

4.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ten připravuje sadu nástrojů pro zprostředkování zaměstnání s cílem snížení administrativní zátěže.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

O dotaci z Oprav dům po babičce budou moci žádat i lidé vlastnící další bydlení

31.5.2024, Zdroj: ČTK

Stále ale platí, že budou muset žadatelé opravený objekt využívat k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Půlroční odklad placení pojistného z dohod na 1. leden senátoři schválili

29.5.2024, Zdroj: ČTK

Zaměstnavatelé ale budou muset tyto dohody nadále registrovat nejpozději na počátku druhého pololetí letošního roku.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Provozování e-shopu z pohledu daní z příjmů a DPHGarance

25.5.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou skutečností je posouzení příjmů plynoucích z provozování e-shopu z pohledu daně z příjmů.

Přístupné pro: Plus | Super

Prorodinná politika MPSV: Navýšení „rodičáku“, podpora dětských skupin i nová legislativa

20.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV dál rozšiřuje kapacity dětských skupin jak v rámci investičních, tak i neinvestičních výzev.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (movité věci)Garance

16.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (pozemky)Garance

16.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník

Přístupné pro: Start | Plus | Super

DPH - Formulář přiznání k dani z přidané hodnoty ke staženíGarance

16.5.2024, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH).

Přístupné pro: Start | Plus | Super

MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách

16.5.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Vzor - VýpověďGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výhrada vlastnického právaGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnického práva je jedním z vedlejších ujednání při kupní smlouvě upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 OZ, jejichž účelem je úprava smluvními stranami nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o utajení důvěrných informací - spolupráce na projektuGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Odstoupení od smlouvyGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...