dnes je 18.7.2024

Firemní právník

ZPRACOVÁNO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU!

Firemní právník byl právě teď zásadně aktualizován! Najdete v něm stovky aktuálních vzorů podle nového občanského zákoníku, z oblasti pracovního práva a také insolvenčního, správního, občanského i daňového řízení a z dalších oblastí + aktuální komentář zákona o obchodních korporacích (nástupce obchodního zákoníku)

Přejít na objednávku

On-line produkt je určený pro ředitele, jednatele, právníky a management obchodních firem i pro širokou podnikatelskou veřejnost. Napomůže uzavření bezchybných právních smluv důležitých pro bezproblémový chod každé firmy.

Firemní právník obsahuje stovky vzorů smluv. Jednotlivé vzory jsou opatřeny výkladem pro jejich bezchybné využití. Kromě vzorů smluv jsou k dispozici aktuální úplná znění  všech souvisejících právních předpisů, judikáty a další dokumenty.

Smlouvy je možno přenášet do textového editoru, zde upravovat podle vlastních potřeb a tisknout.

 
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Nejnovější
více článků
Nahrávám...
Nahrávám...