dnes je 5.7.2022

Akciová společnost a její řízení

Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. ledna 2021 změnila více než 2/3 paragrafů upravujících akciovou společnost. Ta je povinna uvést zakladatelská právní jednání do souladu s obligatorními ustanovením zákona do jednoho roku od účinnosti novely.

Kapitoly, které novela zákona o obchodních korporacích změnila:

 • Obchodní firma a sídlo a. s.
 • Vzor stanov společnosti  a stanov společnosti s různými druhy akcií
 • Valná hromada
 • Dozorčí rada
 • Představenstvo
 • Zastupování akciové společnosti
 • Monistický systém řízení
 • Základní kapitál
 • Akcionář a jeho postavení ve společnosti
 • A. s. s jedním akcionářem
 • Obchodní listiny a internetové stránky

Aktualizovány byly i dotčené vzory smluv.

Předplatné na 12 měsíců         Předplatné na 6 měsíců

On-line kniha "Akciová společnost a její řízení" přináší kompletní rady pro úspěšné vedení a ziskový provoz Vaší akciové společnosti. Zvláštní důraz je kladen na novinky v úpravě obchodních korporací, které přinášejí změny legislativy. On-line kniha je především určena pro:

 • členy představenstva a. s.
 • členy dozorčí rady a. s.
 • ředitele
 • firemní právníky
 • advokáty

Co s on-line knihou získáte?

 • Praktického pomocníka pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pro její řízení z pohledu právního, organizačního a finančního.

 • On-line kniha je pravidelně, několikrát ročně, aktualizována. Aktualizace probíhají automaticky – vždy obdržíte e-mailem informaci, které kapitoly jsme na základě měnící se legislativy upravili a které jsou úplně nové. Aktualizovanou on-line knihu si pak otevřete přímo ve svém počítači! Díky tomu budete mít k dispozici stále aktuální a platné informace, to vše pro Vaši právní jistotu. Tyto aktualizace jsou v rámci předplatného zdarma.

 • V textu nechybí praktické příklady, tipy, judikáty a vzorové smlouvy, které Vám pomohou najít to nejlepší řešení. Fulltextové vyhledávání a provázanost článků vzájemnými odkazy ještě více usnadní Vaši práci s on-line knihou.

 • Součástí předplatného je odpovědní servis zdarma - zeptejte se našich autorů na vše, co Vás v této oblasti zajímá a na co jste v on-line knize nenašli odpověď.

 • Společně s přístupem do on-line knihy získáte úplné znění doprovodných právních předpisů - budete mít k dispozici více než 200 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

 
Nahrávám...
Nahrávám...