dnes je 21.9.2021

Právnická angličtina v 10 krocích

Právnická angličtina v 10 krocích - Legal English v podmínkách českého práva

Vítejte na stránkách on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích - Legal English v prostředí českého práva, který Vám v krátkém čase pomůže zorientovat se v anglické terminologii spojené s českým právním prostředí.

Objednat

O kurzu Právnická angličtina v 10 krocích (Legal English):

Do on-line kurzu Právnická angličtina (legal English) jsme vybrali hlavní a nejvíce žádané oblasti právní praxe, ukážeme Vám nejčastěji potřebnou terminologii pro jednání v angličtině nebo překlad textů.

Kurz jsme pro Vaši snadnou orientaci rozdělili do 10 lekcí.  Každá z nich obsahuje teoretickou část zaměřenou na jednu oblast právní praxe, doprovodná cvičení na okamžité procvičení vykládané látky a slovníček důležitých termínů.

Výhody on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích:

 • Velkou výhodou on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích je jeho zasazení do českého právního prostředí. Většina publikací se věnuje právnické angličtině v podmínkách angloamerického práva. My považujeme za přínosnější, pokud se seznámíte s terminologií českého práva, přeloženou do angličtiny. Získáte tak základy pro další používání i vzdělávání v oblasti Legal English.
 • Součástí on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích (Legal English) jsou i ukázky dokumentů, vzorových smluv nebo korespondence.
 • Část jednotlivých lekcí on-line kurzu je věnována i gramatice, tu jsme ale omezili pouze na gramatické jevy, které považujeme za nejdůležitější při práci s anglicky psaným textem nebo pro jednání v angličtině.

Autoři on-line kurzu právnické angličtiny (Legal English):

Autorem on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích je Mgr. Daniel Makovický, InLanguage s.r.o.

"Veríme, že nájdete to, čo hľadáte, ľahšie pristúpite k prekladu anglického odborného textu alebo k rokovaniu s protistranou v angličtine."

Do podmínek českého právního prostředí on-line kurz zasadil Mgr. Filip Hajný, advokát.

"Tento kurz mohu doporučit každému zájemci o právní angličtinu. Díky vyvážené struktuře jednotlivých lekcí je vhodný pro uživatele všech úrovní, včetně úplných začátečníků v mezinárodněprávní problematice. Přínosem kurzu je, že vychází z klíčových pojmů českého práva a na praktických příkladech ukazuje jejich správné používání. Spolupráce na přípravě kurzu pro mě byla zajímavým zpestřením advokátní praxe, ve které se s právní angličtinou často setkávám."

Jak je on-line kurz Právnická angličtina (Legal English) sestaven?

 • On-line kurz Právnická angličtina v 10 krocích je rozdělen do 10 lekcí, na něž navazuje závěrečný test.

 • Každá z lekcí obsahuje teoretickou část s výkladem k vybranému tématu, případně část gramatickou. Každou lekci uzavírá slovníček nejčatějších termínů.

 • Na teoretickou část navazují Exercises s praktickými testy pro procvičení nastudovaného. Na závěr lekce je pak připraven Answer Key pro kontrolu a vyhodnocení cvičení.

 • Slovíčka můžete studovat samostatně v mobilní aplikaci Memrise www.memrise.com/course/915336/pravnicka-anglictina-v-10-krocich-slovicka/

 Jak on-line kurz právnické angličtiny (Legal English) probíhá?

 • Všech 10 lekcí on-line kurzu máte přístupných po dobu 1 roku, můžete studovat ve Vámi zvoleném čase i tempu

 • Přihlásit se do svého on-line kurzu můžete z kterékoliv počítače nebo tabletu

 • Po celý rok je Vám přístupný i závěrečný test - po jeho úspěšném absolvování získáte certifikát

Obsah on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích - Legal English v podmínkách českého práva

 • Lesson 1 - Legal Professionals - lekce dostupná zdarma

 • Lesson 2 - Law of Contracts

 • Lesson 3 - Law of Business Organisations

 • Lesson 4 - Civil Procedure

 • Lesson 5 - Law of Contracts 2

 • Lesson 6 - Labour Law

 • Lesson 7 - Bankruptcy and Enforcement

 • Lesson 8 - Legal Correspondence

 • Lesson 9 - Contract Clauses

 • Lesson 10 - Civil Code Terminology

Struktura kurzu právnické angličtiny (Legal English)

Anglicko český právnický slovník online - Legal English Vocabulary

Veškerou probíranou slovní zásobu najdete na www.memrise.com/course/915336/pravnicka-anglictina-v-10-krocich-slovicka/

 
Nahrávám...
Nahrávám...