Obsah

 

 

Váš on-line průvodce novým občanským zákoníkem

Pozor! 1. ledna 2018 nabyly účinnosti dvě novely nového občanského zákoníku! Všechny změněné paragrafy jsou nově okomentovány!

1. července 2018 nabyla účinnosti další novela nového občanského zákoníku! Na komentáři změněných paragrafů pracujeme.

Nový občanský zákoník představuje bezesporu největší legislativní změnu v naší polistopadové historii. Uvedení takto podstatného

Nový občanský zákoník představuje bezesporu největší legislativní změnu v naší novodobé historii. Uvedení takto podstatného právního předpisu do praxe znamená vždy mnoho dohadů způsobených zejména nejasností výkladu. Naši autoři pro Vás proto připravili jeho komentované znění, díky kterému si novou problematiku rychleji osvojíte.

Co on-line kniha obsahuje?

On-line kniha obsahuje úplné aktuální znění občanského zákoníku k 1. lednu 2018 a jeho částečný komentář. Komentáře jednotlivých paragrafů jsou doplněny příklady, na kterých naši autoři upozorňují na možné sporné situace z praxe. Nezapomněli jsme zařadit ani aktuální úplná znění souvisejících právních předpisů, postupně budeme také doplňovat další vzory smluv.

Stažení ZDARMA - komentář § 589 Relativní neúčinnost právního jednání

Průběžná aktualizace a doplňování nových témat!

Protože se jedná o problematiku značně rozsáhlou, nebylo možné okomentovat v tak krátkém čase všechny paragrafy. Komentované jsou prozatím tedy jen vybrané oblasti občanského práva, nicméně jejich výklad je podrobný. Během trvání Vašeho předplatného budeme doplňovat komentáře k dalším oblastem, budete mít tak možnost se s tímto významným právním předpisem postupně seznámit.

          Předplatné
na 12 měsíců
Předplatné
na 6 měsíců