dnes je 5.12.2020

Input:

Změny údajů v živnostenském rejstříku; zánik a pozastavení živnostenského oprávnění; přerušení provozování živnosti

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.4 Změny údajů v živnostenském rejstříku; zánik a pozastavení živnostenského oprávnění; přerušení provozování živnosti

Mgr. Pavla Krejčí

Změny údajů

V případě, že dojde u společnosti k jakékoliv změně či doplnění údajů, které jsou povinně zapisovány v živnostenském rejstříku, pak je společnost povinna tyto změny nahlásit a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Společnost ovšem nemusí nahlašovat změny, které jsou již zapsané v základních registrech nebo obchodním rejstříku.


Společnost LARA, a. s. je společností zabývající se prodejem lahůdek. Valná hromada společnosti rozhodla o změně sídla. Změna sídla byla zapsána v obchodním rejstříku.

Vysvětlení k příkladu:

Protože společnost nahlásila změnu sídla v obchodním rejstříku, pak nemusí hlásit změnu ještě živnostenskému rejstříku. Ke změně zápisu v živnostenském rejstříku dojde automaticky.

Zánik živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění zaniká především:

  • spolu se zánikem společnosti,

  • v důsledku rozhodnutí živnostenského úřadu o jeho zrušení,

  • uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění vydáno na dobu určitou.

Zrušení živnostenského oprávnění živnostenským úřadem

Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění především na žádost společnosti. Bez návrhu bude živnostenské oprávnění zrušeno buď tehdy, nastanou-li u společnosti překážky pro provozování živnosti, nebo pokud společnost porušuje své zákonné povinnosti nebo podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese.

Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění nejen v případě, že společnost porušuje živnostenské předpisy, ale i v případě, že porušuje povinnosti vyplývající z jiného než živnostenského zákona,

Nahrávám...
Nahrávám...