dnes je 5.12.2020

Input:

Živnostenské podnikání

25.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Živnostenské podnikání

Mgr. Pavla Krejčí

V praxi je nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání tzv. živnostenské podnikání; jedná se o podnikání upravené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedním z významných rysů živnostenského zákona je skutečnost, že se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby. Je tedy nutno se vyvarovat omylu, který by mohl vyplývat z laických představ o tom, že živnostenské podnikání je jenom jakési drobné podnikání, ale jeho právní úprava dopadá právě i na akciové společnosti.

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon je poměrně dlouhý předpis, který kromě pravidel pro získání živnostenských oprávnění, pravidel pro jejich výkon a eventuálně zánik, určuje i pravidla pro kontrolu živnostenského podnikání.

Negativní vymezení živností

Kromě jiného též živnostenský zákon obsahuje tzv. negativní vymezení živností. V § 3 ŽZ je vymezen okruh činností, jež nejsou živnostmi. Jde např. o tzv. svobodná povolání, jako je výkon advokacie, činnost notářů, lékařů, daňových poradců apod. Živnostenským podnikáním také není

Nahrávám...
Nahrávám...