dnes je 25.3.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závaznost pokynu č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní

8.8.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Dotaz:

Je orgán územně samosprávného celku povinen řídit se při správě poplatků pokynem Ministerstva financí č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní?

Odpověď:

Pokyn č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní byl vydán Ministerstvem financí s ohledem na ustanovení § 38 daňového řádu (ochrana před nečinností správce daně) a principy tzv. „dobré správy“ pro věcně příslušné útvary ministerstva a orgány jím přímo řízených organizací, z tohoto důvodu pro orgány územně samosprávných celků závazný není.

Orgány územně samosprávných celků jsou v poplatkovém řízení povinny postupovat v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 daňového řádu bez zbytečných průtahů. Ochrany před nečinností správce daně se

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.