dnes je 28.9.2022

Input:

Zákon o specifických zdravotních službách - společná ustanovení

15.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.6
Zákon o specifických zdravotních službách – společná ustanovení

JUDr. Anna Janáková

Zákon o specifických zdravotních službách (stejně jako ostatní zákony z balíčku zákonů o zdravotních službách) nabyl právní účinnosti dnem 1. dubna 2012. Za téměř deset let své právní účinnosti byl 12x novelizován a doplňován, což se dotknulo zásadně i pracovnělékařských služeb.

ZSZS stanoví vedle obecné úpravy týkající se pracovnělékařských služeb u uchazečů o zaměstnání a u zaměstnanců pravidla pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, PLS a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, ve věznicích a detenčních ústavech a ve státní službě podle služebního zákona, kdy v podstatě zachovává úpravu obsaženou v jiných právních předpisech. Zákon obsahuje ustanovení, které definuje, kdo se rozumí zaměstnavatelem a zaměstnancem v předešle uvedených bezpečnostních sborech, ozbrojených silách, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence a ve státní službě.

Při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníka k výkonu služby v bezpečnostním sboru nebo v ozbrojených silách České republiky anebo občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, nebo uchazeče o povolání do služebního poměru v ozbrojených silách, anebo státního zaměstnance k výkonu státní služby nebo žadatele o přijetí do služebního poměru ve státní službě, se postupuje podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Oproti předchozí právní úpravě závodní preventivní péče došlo při zavedení pracovnělékařských služeb k podstatnému rozšíření právní úpravy a byla zavedena řada novinek:

  • Nově jsou předepsány lékařské prohlídky žáků a studentů před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu (§ 51 odst. 1 a 2 ZSZS).

  • Pracovnělékařské služby může poskytovat jen poskytovatel zdravotních služeb ve stanovených oborech, a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství (§ 54 odst. 1 ZSZS).

  • Pracovnělékařské služby lze poskytovat v zásadě jen na základě písemné smlouvy,

Nahrávám...
Nahrávám...