dnes je 26.2.2020

Input:

Vzor - Zápis z jednání valné hromady

12.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.3.1
Vzor – Zápis z jednání valné hromady

Mgr. Markéta Káninská

Zápis
z jednání valné hromady společnosti

IČO: 015 45 238,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579,

konané dne 10. dubna 2014 v 16:00 hodin

v sídle společnosti.

1. Zahájení valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 16:00 hodin a zúčastnili se jí tito společníci:

  • Společnost DEF, s. r. o., IČO: 022 13 336, se sídlem Praha 5, Plzeňská 846/1, PSČ 150 00, zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 4. 2014 JUDr. Milenou Kohoutovou, nar. 18. 4. 1965, bytem Kostelní 523/78, Praha 7, PSČ 170 00,

  • Ing. Jaroslav

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.